ΙΤΕΠ | Κλειδί για το μέλλον των ξενοδοχείων οι πρακτικές βιωσιμότητας- εκπαιδευτικό πρόγραμμα με την Google

ΙΤΕΠ | Κλειδί για το μέλλον των ξενοδοχείων οι πρακτικές βιωσιμότητας- εκπαιδευτικό πρόγραμμα με την Google

 

 

 

Τα ποσοστά των ελληνικών ξενοδόχων που αναγνωρίζουν τη σημασία υιοθέτησης πρακτικών βιωσιμότητας για το μέλλον της επιχείρησής τους κυμαίνεται από 67% έως 89%. Τα πιστοποιημένα ξενοδοχεία, τα μεγάλα και μεσαία ξενοδοχεία καταγράφουν τις καλύτερες επιδόσεις, ενώ στον αντίποδα βρίσκονται τα ξενοδοχεία στα λιγότερο δημοφιλή νησιά και αυτά που είναι ατομικές επιχειρήσεις.

Το συμπέρασμα αυτό αναδεικνύει η έρευνα του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ), που αποτέλεσε τη βάση της συνεργασίας του ΙΤΕΠ με την Google στο πλαίσιο της επιτάχυνσης του πράσινου και βιώσιμου μετασχηματισμού του τουριστικού κλάδου της Ελλάδας.

Στόχος της έρευνας ήταν η αποτύπωση της πραγματικής κατάστασης που επικρατεί στον ελληνικό ξενοδοχειακό κλάδο, όσον αφορά στην εφαρμογή πρακτικών για περιβαλλοντική βιωσιμότητα και αειφορία, καθώς και στην καταγραφή των αναγκών σε ενημέρωση και εκπαίδευση πάνω στα θέματα αυτά.

Τα συμπεράσματα της έρευνας αυτής αξιοποιήθηκαν στο σχεδιασμό του νέου εκπαιδευτικού προγράμματος του Υπουργείου Τουρισμού και της Google, σε συνεργασία και με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Αειφόρου Τουρισμού (GSTC), το οποίο έχει ως στόχο να βοηθήσει τις τουριστικές επιχειρήσεις να επιταχύνουν το βιώσιμο μετασχηματισμό τους και να επικοινωνήσουν τις περιβαλλοντικές τους δράσεις. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει τον Απρίλιο και θα διατίθεται στους ενδιαφερόμενους χωρίς κόστος.

Τα βασικά ευρήματα της έρευνας

➢ Κατά μέσο όρο, περισσότεροι από τους μισούς ξενοδόχους παραδέχονται ότι έχουν μέτρια γνώση στα θέματα της
περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. Μόνο στα μεγάλα ξενοδοχεία, στα ξενοδοχεία που ανήκουν σε αλυσίδες και στα
πιστοποιημένα ξενοδοχεία οι ξενοδόχοι δηλώνουν ότι έχουν ικανοποιητικές γνώσεις αυτών των θεμάτων.

➢ Παρόλα αυτά, καταγράφεται ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό ξενοδόχων, οι οποίοι θα ήθελαν να ενημερωθούν περαιτέρω
σε θέματα βιώσιμων πρακτικών που θα μπορούσαν να εφαρμόσουν στα ξενοδοχεία τους.

➢ Το ποσοστό των ξενοδοχείων που παρακολουθεί τις εκπομπές άνθρακα κυμαίνεται από 8% έως 31%. Ξενοδοχεία
μέλη αλυσίδων και πιστοποιημένα ξενοδοχεία βρίσκονται στις πρώτες θέσεις, ενώ στον αντίποδα βρίσκονται τα
ξενοδοχεία σε πόλεις εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης, καθώς και στα λιγότερο δημοφιλή νησιά.

➢ Τα ξενοδοχεία που εφαρμόζουν σε μεγάλο βαθμό πρακτικές για τη μείωση των εκπομπών CO2, θέτουν
χαμηλότερους στόχους μείωσης για το μέλλον.

➢ Οι συνολικές ετήσιες επενδύσεις σε πρακτικές για την προστασία του περιβάλλοντος κυμαίνονται από 8% έως 11%
του τζίρου των ξενοδοχείων.

Αειφορία των ξενοδοχείων … με μια ματιά

3 στους 4 ιδιοκτήτες ξενοδοχείων θεωρούν την υιοθέτηση πρακτικών βιωσιμότητας ως το κλειδί για το μέλλον της επιχείρησής τους
79%  των ξενοδόχων εκδηλώνουν ενδιαφέρον για την απόκτηση πιστοποίησης βιωσιμότητας.
Μόνο 41% των ερωτηθέντων θεωρούν ότι το επίπεδο γνώσεών τους σχετικά με τις πρακτικές βιωσιμότητας είναι ικανοποιητικό.