Ανακοίνωση για τους οικογενειακούς τάφους στα Κοιμητήρια της Μυκόνου

Ανακοίνωση για τους οικογενειακούς τάφους στα Κοιμητήρια της Μυκόνου

 

 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.5 του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων, οικογενειακοί τάφοι των οποίων οι δικαιούχοι παραιτούνται της χρήσης τους ή όταν οι δικαιούχοι δεν τακτοποιούν τις οικονομικές υποχρεώσεις για πέρα των δύο ετών διάστημα, περιέρχονται στο Δήμο. 
 
Στo πλαίσιo της επικαιροποίησης των στοιχείων που αφορούν τους ήδη υπάρχοντες οικογενειακούς τάφους, καλούνται οι δικαιούχοι, όπως προσέλθουν στην υπηρεσία μας το αργότερο μέχρι 30/05/2022 για να μας γνωρίσουν εάν επιθυμούν ή μη, τη διατήρηση του οικογενειακού τάφου, προσκομίζοντας την αστυνομική τους ταυτότητα καθώς και, ή την πράξη παραχώρησης ή το συμβόλαιο κατοχής ή την τελευταία απόδειξη πληρωμής του οικογενειακού τάφου για τον οποίο είναι δικαιούχοι. 
 
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση που υπογράφει ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Φρατζέσκος Βιγλιάρης, με την παρέλευση της ανωτέρω ημερομηνίας και εφόσον δεν εκδηλωθεί ανάλογο ενδιαφέρον, ο οικογενειακός τάφος θα περιέχεται στον Δήμο.
 
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνηση και πληροφορία.