Αναπτυξιακός Νόμος: Eντάσσονται τα τουριστικά καταλύματα υπό προϋποθέσεις

Αναπτυξιακός Νόμος: Eντάσσονται τα τουριστικά καταλύματα υπό προϋποθέσεις

 

 

 

Ο Αναπτυξιακός Νόμος υπό προϋποθέσεις παρέχει ενισχύσεις έως 70% και στα τουριστικά καταλύματα για επενδύσεις από 100.000 ευρώ

Όπως αναφέρει η εταιρεία VK PREMIUM Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων, ο Αναπτυξιακός Νόμος παρέχει ενισχύσεις και στα τουριστικά καταλύματα στην περίπτωση που πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις.

Οι τομείς του Τουρισμού και του Εναλλακτικού Τουρισμού ενισχύονται από τον Αναπτυξιακό Νόμο με:

Επιχορήγηση
Φορολογική απαλλαγή
Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)
Επιδότηση του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας
Το ποσοστό ενίσχυσης είναι έως 70% και εξαρτάται από τη γεωγραφική τοποθεσία που θα γίνει η επένδυση και το μέγεθος της εταιρείας.

Ελάχιστο ύψος επενδυτικού σχεδίου: 100.000 €

Προϋποθέσεις ένταξης
Τα τουριστικά καταλύματα εντάσσονται στον Αναπτυξιακό Νόμο ως επενδυτικά σχέδια που αφορούν:

εκσυγχρονισμό μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον αναβαθμίζονται σε κατηγορία 3* τουλάχιστον
ίδρυση και εκσυγχρονισμό μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον:
α) φέρουν διακριτικό τίτλο «ξενώνας φιλοξενίας»,

β) υλοποιούνται εντός παραδοσιακών οικισμών σε μια από τις ακόλουθες περιοχές:
i) ορεινές περιοχές, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της ΕΛ.ΣΤΑΤ., εκτός των δημοτικών ενοτήτων που συνιστούν μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας,
ii) περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση έως 30 χιλιομέτρων από τα σύνορα,
iii) νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων,

γ) κατατάσσονται σε κατηγορία 5 κλειδιών

δ) διατηρούν ελάχιστο αριθμό 20 ενοικιαζόμενων δωματίων
ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, που κατατίθενται ως ενιαία σχέδια, μη περιλαμβανομένων των προς μεταβίβαση ή μακροχρόνια μίσθωση κτιρίων και εγκαταστάσεων

Να σημειωθεί ότι στο καθεστώς Εναλλακτικού Τουρισμού, ενισχύονται τα τουριστικά καταλύματα στην ύπαιθρο, τύπου Glamping.

Επιδοτούμενες Δαπάνες (ενδεικτικά)
Kατασκευή και εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
Aγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού
Συστήματα πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης
Επίσης στον Αναπτυξιακό Νόμο ενισχύονται η ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον 4* αστέρων καθώς και ο εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 3* αστέρων.

Η VK PREMIUM – Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων διαθέτοντας την απαραίτητη εμπειρία και εξειδίκευση, αναλαμβάνουν την εκπόνηση της απαιτούμενης τεχνικοοικονομικής μελέτης για το επενδυτικό σχέδιο, την κατάθεση του πλήρους φακέλου στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ ή στο τηλέφωνο 210-6835560.

mononews.gr