ΕΕ | Το Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID της ΕΕ αρκεί για τα ταξίδια- όχι άλλοι περιορισμοί

ΕΕ | Το Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID της ΕΕ αρκεί για τα ταξίδια- όχι άλλοι περιορισμοί

 

 

 

Οι υπουργοί της ΕΕ κατέληξαν χθες 25 Ιανουαρίου σε συμφωνία σχετικά με την επικαιροποίηση των κανόνων ώστε να διευκολυνθεί η ασφαλής και ελεύθερη κυκλοφορία στην ΕΕ κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.
 
Η συμφωνία αυτή αποτελεί συνέχεια της πρότασης που υπέβαλε η Επιτροπή στις 25 Νοεμβρίου 2021.
 
Εκφράζοντας την ικανοποίησή τους για την έγκριση της πρότασης από το Συμβούλιο, η Eπίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, κ. Στέλλα Κυριακίδου, και ο Eπίτροπος Δικαιοσύνης, κ. Ντιντιέ Ρεντέρς, δήλωσαν τα εξής:
 
«Από την αρχή της πανδημίας, έχουμε προτείνει λύσεις για να διασφαλιστεί και να διευκολυνθεί η ασφαλής και ελεύθερη κυκλοφορία στο πλαίσιο των υγειονομικών μέτρων που έγιναν αναγκαία λόγω της πανδημίας. Ο στενός συντονισμός σε επίπεδο ΕΕ έχει ουσιαστική σημασία, όχι μόνο για τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς, αλλά ιδίως για να εξασφαλιστεί η σαφήνεια και η ασφάλεια για τα άτομα που ταξιδεύουν εντός της ΕΕ.
 
Η σαφήνεια και η προβλεψιμότητα για τους πολίτες μας έχουν καίρια σημασία προκειμένου να είναι ασφαλή τα ταξίδια, και αυτό επιτυγχάνεται μέσω του καθιερωμένου και πολύ επιτυχημένου Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID της ΕΕ. Το γεγονός ότι έχουν εκδοθεί πάνω από 1,2 δισεκατομμύρια πιστοποιητικά καταδεικνύει την επιτυχία του εργαλείου αυτού, το οποίο έχει καθιερωθεί σε ολόκληρη την ΕΕ και παγκοσμίως. Πρόκειται για μια πραγματική ευρωπαϊκή επιτυχία, που εξαπλώθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο.
 
Σήμερα, τα κράτη μέλη επιβεβαίωσαν εκ νέου ότι η κατοχή ενός έγκυρου Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID της ΕΕ θα πρέπει, καταρχήν, να επαρκεί για τα ταξίδια όσο διαρκεί η πανδημία. Συνεπώς, η προσέγγιση αυτή θέτει το Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID της ΕΕ στο επίκεντρο της συντονισμένης μας προσέγγισης. Είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να δώσουν συνέχεια στη συμφωνία αυτή και να εφαρμόσουν χωρίς καθυστέρηση τους συμφωνημένους κανόνες. Κάθε κράτος μέλος αποφασίζει με βάση τις περιστάσεις που αντιμετωπίζει.
 
Όμως η παραλλαγή Όμικρον έχει πλέον εξαπλωθεί σε ολόκληρη την Ευρώπη και είναι καιρός να εξετάσουμε το ενδεχόμενο να παύσουν τα πρόσθετα ταξιδιωτικά μέτρα που έχουν λάβει ορισμένα κράτη μέλη τις τελευταίες εβδομάδες, τα οποία κάνουν τα ταξίδια πιο δύσκολα και λιγότερο προβλέψιμα σε ολόκληρη την ΕΕ.
 
Καλούμε τώρα όλα τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν γρήγορα τους κοινούς κανόνες ώστε να διασφαλιστεί ο συντονισμός και η σαφήνεια για τους πολίτες και τους ταξιδιώτες μας.»
tornosnews.gr