Προκήρυξη 4 θέσεων μονίμου προσωπικού στο Δήμο Μυκόνου

Προκήρυξη 4 θέσεων μονίμου προσωπικού στο Δήμο Μυκόνου

 

Ξεκίνησε από την Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2022 η υποβολή αιτήσεων στην προκήρυξη 13Κ/2021 (ΦΕΚ τεύχος ΑΣΕΠ 66/31-12-2021) όπου μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται και τέσσερις (4) θέσεις μόνιμου προσωπικού στον Δήμο Μυκόνου.
 
Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr). Επίσης, στην ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη ολόκληρη η προκήρυξη όπου περιέρχονται αναλυτικά τα απαιτούμενα προσόντα και δικαιολογητικά, οι οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης.
 
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής ξεκίνησε χθες 20 Ιανουαρίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 7 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΑΣΕΠ.
 
Οι 4 θέσεις της προκήρυξης 13Κ/2021 που αφορούν το Δήμο Μυκόνου είναι οι εξής: