Ανακοίνωση για τη διεξαγωγή σεμιναρίων Τεχνικού Ασφαλείας για το 2022.

Ανακοίνωση για τη διεξαγωγή σεμιναρίων  Τεχνικού Ασφαλείας για το 2022.

 

 

 

Το Επιμελητήριο Κυκλάδων ξεκινά την υλοποίηση των επιμορφωτικών προγραμμάτων σε θέματα άσκησης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας για το 2022.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, κάθε εργοδότης που απασχολεί προσωπικό οφείλει να έχει Τεχνικό Ασφαλείας στην επιχείρησή του. 

Το Επιμελητήριο Κυκλάδων δίνει τη δυνατότητα, σε όσους εργοδότες επιθυμούν, να επιμορφωθούν και να ασκούν οι ίδιοι τα καθήκοντα του Τεχνικού Ασφαλείας στην επιχείρησή τους. Διαφορετικά είναι απαραίτητο να προσλάβουν εξωτερικό συνεργάτη για όσο διάστημα απασχολούν προσωπικό.
 

Χρόνος υλοποίησης 

Όσοι εργοδότες επιθυμούν να λάβουν μέρος στον πρώτο κύκλο επιμορφωτικών προγραμμάτων του 2022, είναι απαραίτητο να δηλώσουν συμμετοχή έως τις 28 Ιανουαρίου.


Δικαιολογητικά και διαδικασία υποβολής

Κάθε ενδιαφερόμενος καλείται να υποβάλει τα εξής: 

1) συμπληρωμένη αίτηση με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του ενδιαφερόμενου,

2) εικόνα taxis με όλες τις δραστηριότητες,

3) στοιχεία μητρώου/νομικού προσώπου της επιχείρησης, 

4) πτυχίο/δίπλωμα/απολυτήριο τεχνικής ειδικότητας (αφορά μόνο τη β’ κατηγορία)

προκειμένου να συμπεριληφθεί στα εκπαιδευτικά προγράμματα του 2022. Η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται με την αποστολή τους μέσω email στα γραφεία του Επιμελητηρίου Κυκλάδων


Κόστος Συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής καταβάλλεται μετά την οριστικοποίηση των ημερομηνιών διεξαγωγής και έχει ως εξής:

  • 70€ | Επιχειρήσεις χαμηλής επικινδυνότητας, Γ’ κατηγορία κλάδων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών (διάρκεια 2 ημέρες / 10 ώρες).


  • 130€ | Επιχειρήσεις μεσαίας επικινδυνότητας, Β’ κατηγορία κλάδων κατασκευής και μεταποίησης (διάρκεια 7 ημέρες / 35 ώρες). 


Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Κατάρτισης και τα γραφεία των νησιών. 

Πληροφορίες: Τμήμα Kατάρτισης, τηλ. 22810 82346 (εσωτερικό 4) και γραφεία νησιών: ΑΝΔΡΟΣ 22820 51490 / ΤΗΝΟΣ 22830 22404 / ΜΥΚΟΝΟΣ 22890 23937 / ΠΑΡΟΣ 22840 23031 / ΝΑΞΟΣ 22850 22767 / ΜΗΛΟΣ 22870 23970 / ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 22860 25788
???? https://www.e-kyklades.gr/articles/texnikoi_asfaleias