Ζητείται προσωπικό

Ζητείται προσωπικό

 

 

Η GISSCO A.E, η μεγαλύτερη Εταιρεία Επίγειας Εξυπηρέτησης Αεροπορικών Καυσίμων στην Ελλάδα ,με δραστηριότητα σε περισσότερα από 21 αεροδρό-μια , ζητά να προσλάβει :

 

Α. Οδηγούς - Ανεφοδίαστές Αεροσκαφών για τις Εγκαταστάσεις Ανεφοδιασμού Αεροσκαφών της Εταιρείας, στους παρακάτω Αερολι-μένες :

 

  • Σαντορίνης

  • Ρόδου

  • Κω

  • Ζακύνθου

  • Καβάλας

  • Κεφαλλονιάς

  • Κέρκυρας

  • Ηρακλείου

  • Μυκόνου

  • Θεσσαλονίκης

  • Αλεξανδρούπολης

 

Απαραίτητα προσόντα:

 

 1. Επαγγελματικό Δίπλωμα οδήγησης Ε’ κατηγορίας

 2. Εμπειρία οδήγησης οχημάτων που απαιτείται δίπλωμα οδήγησης Ε’ κατηγορίας , τουλάχιστον 3 χρόνια .

 3. Γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή

 4. Γνώση Αγγλικών

 5. Ηλικία έως 35 ετών

 

Προηγούμενη εμπειρία στα πετρελαιοειδή ή σε συναφή κλάδο ,καθώς Πτυχίο ΤΕΙ, Μηχανολογίας ή Ηλεκτρολογίας ,θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προ-σόν.

Ο κατάλληλος  υποψήφιος θα πρέπει να διακρίνεται για την αποτελεσ-ματικότητα και συνέπεια σε συνθήκες πίεσης, το ομαδικό πνεύμα και το υψη-λό κίνητρο για δυναμική συμμετοχή στην επίτευξη των στόχων της Εταιρείας.

 

Αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα , έως 30.01.2022 ( διευκρινίζοντας σε ποια Εγκατάσταση ή σε ποιες Εγκαταστάσεις Ανεφοδιασμού Αεροσκαφών - εάν πρόκειται για περισσότερες από μία - επιθυμείτε να θέσετε υποψηφιότητα) στην ηλεκτρονική διεύθυνση : kantars@gissco.gr ή στην ταχυδρομική διεύθυνση :

 

GISSCO A.E

Λ. Βουλιαγμένης 2 και Παπαφλέσσα

167 77 Ελληνικό

Υπ ’ όψη κου Κανταρτζή Στέφανου

Τηλ : 210-9607825

Fax: 210- 9607840