Πανηγυρικά επανεξελέγη ο Γιώργος Ρούσσουνέλος πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Πανηγυρικά επανεξελέγη ο Γιώργος Ρούσσουνέλος πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Με την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων των δημοτικών συμβούλων επανεξελέγη ο Γιώργος Ρούσου έλος στη θέση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.

 
 Η θητεία του ανανεώθηκε για τα επόμενα δύο χρόνια. Η ειδική συνεδρίαση συνεχίζεται