Καμία αύξηση στα ανταποδοτικά τέλη για το 2022 αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο

Καμία αύξηση στα ανταποδοτικά τέλη για το 2022 αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο

 

 

Στα σημερινά επίπεδα διατηρούνται τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού και το 2022 μετά την χθεσινή απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Παράλληλα συνεχίζεται και η απαλλαγή των ευπαθών ομάδων από τα ανταποδοτικά τέλη, με την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών όπως αυτά ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία και το τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Μυκόνου. 
 
Θυμίζουμε ότι σύμφωνα με την νομοθεσία, απαλλάσσονται πλήρως από την καταβολή των τελών καθαριότητας τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, στα οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, από την ημερομηνία υποβολής δήλωσης του ιδιοκτήτη τους προς τον Δήμο, ότι δεν ηλεκτροδοτούνται και ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. 
 
Αναλυτικά οι συντελεστές ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας για το έτος 2022 ανά τετραγωνικό μέτρο είναι οι εξής: 
 
 
 
Την απόφαση καταψήφισαν τα μέλη της μείζονος μειοψηφίας εκτός από τον δ.σ. Νίκο Γκέλο ο οποίος ψήφισε θετικά.