Πρόσκληση Παρουσίασης Στρατευσίμων στις ΣΥ

Πρόσκληση Παρουσίασης Στρατευσίμων στις ΣΥ

 

 

 

Από 2 Ιανουαρίου μέχρι τέλος Μαρτίου κάθε έτους, πραγματοποιείται η διαδικασία ηλεκτρονικής κατάθεσης Δελτίου Απογραφής στις κατά τόπους Στρατολογικές Υπηρεσίες και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.