Ανακοίνωση για Β' κύκλο κινητικότητας στο Δήμο Μυκόνου

Ανακοίνωση για Β' κύκλο κινητικότητας στο Δήμο Μυκόνου

 

Ο Δήμος Μυκόνου ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο του Β΄ Κύκλου Κινητικότητας του έτους 2021 κατόπιν αξιολόγησης από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας εγκρίθηκαν οι παρακάτω, ανά κατηγορία εκπαίδευσης και κλάδο, θέσεις και για τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση :

Ο Δήμος Μυκόνου στοχεύει στην ενίσχυση των Υπηρεσιών με ανθρώπινο δυναμικό για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των επισκεπτών του νησιού. 

Ειδικότερα, επιδιώκεται η στελέχωση της Διεύθυνσης Διοικητικών υπηρεσιών, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, της Τεχνικής Υπηρεσίας και η λειτουργία της Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ) σε επίπεδο Τμήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.4745/2020. 
Κάθε ενδιαφερόμενος υπάλληλος, που έχει δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4440/2016, δύναται να υποβάλει αίτηση για μετάταξη σε κενή οργανική θέση ή/και απόσπασή του για προσωρινή κάλυψη αναγκών, εντός δέκα (10) ημερών από την δημοσιοποίηση των θέσεων και ειδικότερα από τις 17 έως και τις 28 Νοεμβρίου 2021.
Με την υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/892/οικ. 21602 (ΑΔΑ : 9ΠΨΤ46ΜΤΛ6-ΕΓΠ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών κοινοποιείται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων με μετάταξη και αναγκών με απόσπαση στο πλαίσιο του Β ́ Κύκλου 2021 του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ).
Η είσοδος των ενδιαφερομένων υπαλλήλων στην εφαρμογή του Μητρώου είναι διαθέσιμη στο σύνδεσμο https://hr.apografi.gov.gr με τη χρήση των κωδικών TAXISnet.