Συνεχίζονται οι εργασίες για την επισκευή του Φάρου στο παλιό Λιμάνι

Συνεχίζονται οι εργασίες για την επισκευή του Φάρου στο παλιό Λιμάνι

 

 

Έχουν ξεκινήσει οι εργασίες για την επισκευή του Φάρου στο παλιό Λιμάνι, λόγω επικινδυνότητας όπως έκριναν οι αρμόδιες υπηρεσίες.
 
Το έργο συνολικής αξίας 24.468,70€ που χρηματοδοτεί πραγματοποιείται και χρηματοδοτείται από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου, το Λιμεναρχείο και τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου.
 
«Στο πλαίσιο του έργου έχουν ήδη καθαιρεθεί όλα τα στατικώς ανεπαρκή τμήματα και εν συνεχεία σκυροδετηθεί εκ νέου σύμφωνα με τη μελέτη αποκατάστασης. Οι εργασίες πραγματοποιούνται με απόλυτη ασφάλεια καθώς και με την ελάχιστη δυνατή όχληση για τους δημότες και τους επισκέπτες» αναφέρει σε σχετική ανάρτυση του ο Δήμαρχος Μυκόνου, Κωνσταντίνος Κουκάς ο οποίος συγχαίρει τον ΔΛΤΜ Τάκης και την ομάδα του που δεν σταματούν τα έργα και τις βελτιώσεις στα δύο λιμάνια.