Παρατείνεται η θητεία των Αντιδημάρχων

Παρατείνεται η θητεία των Αντιδημάρχων

 

 

Με νέα απόφαση Δημάρχου που τροποποιεί την από 7/4/2020 απόφασή του για τον ορισμό των αντιδημάρχων της Μυκόνου, παρατείνεται για άλλους δύο μήνες η θητεία τους.

Συγκεκριμένα η νέα απόφαση αναφέρει την παράταση της θητείας των 5 αντιδημάρχων της Μυκόνου μέχρι τις 9 Ιανουαρίου 2022.

Η διεξαγωγή εκλογών του νέου Προεδρείου και Επιτροπών του Δήμου θα πραγματοποιηθεί στις 2 Ιανουαρίου 2022, όπως ορίζει πρόσφατο το έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών.