Ενήμερες, Πολεοδομία Σύρου, Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και Αστυνομία αναφέρει η δικηγόρος του ιδιοκτήτη όμορου οικοπέδου στα Καστελλάκια

Ενήμερες, Πολεοδομία Σύρου, Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και Αστυνομία αναφέρει η δικηγόρος του ιδιοκτήτη όμορου οικοπέδου στα Καστελλάκια

 

 

Σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες και τις απαραίτητες ενέργειες φαίνεται ότι έχει προβεί η δικηγόρος της όμορης ιδιοκτησίας στα Καστελλάκια. Πλατύ Γιαλός Μυκόνου, όπου το "βουνό" από μπάζα και πέτρες συνεχίζει μέχρι αυτή τη στιγμή ανενόχλητα να μεγαλώνει τόσο σε ύψος όσο και σε διάμετρο. 

Συγκεκριμένα σύμφωνα με έγγραφα που μας κοινοποίησε η δικηγόρος του  ιδιοκτήτη του όμορου οικοπέδου κα Άννα Σαλπιγκτή, έχει προβεί σε αναφορές από την Τετάρτη 27.10.2021 με την ένδειξη "ΕΠΕΙΓΟΝ" για λογαριασμό της εντολέως της, στις αρμόδιες υπηρεσίες για τις εργασίες στα Καστελλάκια και συγκεκριμένα στην Τεχνική υπηρεσία του Δήμου, στην πολεοδομία Σύρου και στην Αστυνομική Υποδιεύθυνση Μυκόνου, ωστόσο δεν έχει λάβει κάποια απάντηση και οι εργασίες συνεχίζονται κανονικά. 
 
"Ο όγκος αυτός των υλικών εκσκαφής [τεράστια βράχια, χώματα κλπ] έχει δημιουργήσει νέα επίπεδα εδάφους  ύψος τουλάχιστον 15 μέτρων έμπροσθεν της ιδιοκτησίας της εντολέως μου με αποτέλεσμα, ενώ οι ιδιοκτησίες στο σημείο εκεί να έχουν κλίση κατηγορική και θέα προς την παραλία του Πλατύ Γιαλού, σήμερα το όμορο οικόπεδο έχει δημιουργήσει επίπεδο εδάφους εντός του οικοπέδου του που ξεπερνά το ύψος του όμορου δρόμου προς Πλατύ Γιαλό" αναφέρει η δικηγόρος. 
 
Μεταξύ άλλων στην αναφορά της την οποία συνοδεύουν και φωτογραφίες από την περιοχή, ζητά οι αρμόδιες υπηρεσίες να προβούν σε ελέγχους αναφέροντας χαρακτηριστικά: "Επειδή από τις συνημμένες φωτογραφίες προκύπτει βάσιμη υποψία ότι τα υλικά αυτά δε θα μεταφερθούν αλλά θα παραμείνουν εκεί ώστε οι ιδιοκτήτες να ωφεληθούν του νέου επιπέδου εδάφους που δημιουργήθηκε, διότι τόσο η ποσότητά αλλά και ο όγκος τους δε δικαιολογούν την εναπόθεσή τους στο σημείο εκείνο, παρακαλούμε όπως προβείτε σε έλεγχο για: 
 
1. τη νομιμότητα των εργασιών της εν λόγω οικοδομής,
2.  τη νομιμότητα εναπόθεσης των υλικών εκσκαφής στο σημείο που τα εναποθέτουν καθημερινά με χρήση τεράστιων φορτηγών
3. τη νομιμότητα δημιουργίας νέου επιπέδου εδάφους ύψους τουλάχιστον 15 μέτρων έμπροσθεν της ιδιοκτησίας της εντολέως μου που έχει ως αποτέλεσμα την καταστροφή της φυσικής κλίσης του εδάφους στην περιοχή και εν συνεχεία τη παράνομη εμπόδιση της απεριόριστης θέας στην παραλία του Πλατύ Γιαλού. 
4. την ύπαρξη σύμβασης με αρμόδιο φορέα για την μεταφορά των υλικών εκσκαφής. 
 
Αυτά αναφέρονται στην αναφορά της κας Σαλπιγκτή τόσο στην Τεχνική Υπηρεσία, όσο στην Πολεοδομία Σύρου και στην Αστυνομική Υποδιεύθυνση Μυκόνου, ωστόσο μέχρι αυτη τη στιγμή οι εργασίες εκτελούνται κανονικά.