Δήμος Μυκόνου: Ξεκίνησε η εγκατάσταση για την τοποθέτηση των νέων μονάδων αφαλάτωσης

Δήμος Μυκόνου: Ξεκίνησε η εγκατάσταση για την τοποθέτηση των νέων μονάδων αφαλάτωσης

 

 

 

Ξεκίνησε η βασική εγκατάσταση για την τοποθέτηση των δυο νέων μονάδων αφαλάτωσης στην περιοχή του Παλαιού Λιμένα Μυκόνου με πόρους από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας (ένταξη το 2018 ύψους μελέτης 1.612.000 ευρώ και με πολλές δικαστικές καθυστερήσεις λόγω ενστάσεων των αναδόχων).
 
Το έργο αφορά στην τοποθέτηση δυο φορητών μονάδων αφαλάτωσης θαλάσσιου ύδατος, δυνατότητας ελάχιστης παραγωγής 1.000 κυβικών/ημέρα πόσιμου νερού η καθεμιά. 
 
Οι εν λόγω μονάδες αφαλάτωσης συνολικά θα παράγουν 730.000 κυβικά πόσιμου νερού ετησίως.