Ξεκινά σήμερα η εγκατάσταση δύο αφαλατώσεων στο παλιό λιμάνι

Ξεκινά σήμερα η εγκατάσταση δύο αφαλατώσεων στο παλιό λιμάνι

 

 

Ξεκινούν σήμερα Τρίτη 5 Οκτωβρίου οι εργασίες της ΔΕΥΑΜ για την εγκατάσταση δύο αφαλατώσεων στο παλιό λιμάνι. Οι αφαλατώσεις 1000κυβικών έκαστη θα εγκατασταθούν στο παλιό λιμάνι δίπλα στην υπάρχουσα αφαλάτωση. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο που θα συμβάλει στην βελτίωση των υποδομών ύδρευσης στο νησί μας.

Συγχρόνως θα ξεκινήσουν οι εργασίες (εσκαφές), τοποθέτησης νέων σωληνώσεων για την μεταφορά του παραγόμενου νερού από τις νέες αφαλατώσεις προς τις δεξαμενές και προς το δίκτυο ύδρευσης της πόλης, που αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι τα τέλη του 2021.

"Με μοναδικό και αποκλειστικό γνώμονα την αδιάκοπη προσπάθεια για αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών και τη δημιουργία νέων, υλοποιούμε τον υπάρχοντα σχεδιασμό και ξεκινάει αύριο ένα σημαντικό έργο για δύο νέες αφαλατώσεις στο παλιό λιμάνι" αναφέρει ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΜ Φραντζέσκος Βιγλιάρης, επισημαίνοντας ότι οι μαζί με τις σχετικές μελέτες που ψήφισε το Δ.Σ. και την διαδικασία δημοπράτησης των έξυπνων υδρομέτρων, αποτελούν την ύπαρξη ενός συγκεκριμένου σχεδίου για την οριστική αντιμετώπιση των αδυναμιών που υπάρχουν".