Δήμος Μυκόνου: Χρηματοδότηση 6 εκ ευρώ, για την αναβάθμιση των υποδομών αποχέτευσης

Δήμος Μυκόνου: Χρηματοδότηση 6 εκ ευρώ, για την αναβάθμιση των υποδομών αποχέτευσης

 

 

Σε ακολουθία της σημερινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών κ. Στέλιου Πέτσα ο Δήμος Μυκόνου ανακοινώνει, την επιτυχή ένταξη του έργου με τίτλο «Βελτίωση υποδομών για την ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων ΔΕΥΑ Μυκόνου» στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του Υπ. Εσωτερικών, κατόπιν της ολοκληρωμένης αίτησης χρηματοδότησης που είχε κατατεθεί από τη ΔΕΥΑΜ στις 29/01/21. 
 
Το προτεινόμενο έργο χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 6.015.000,00 ευρώ και αφορά στην ολοκληρωμένη διαχείριση και βελτίωση-αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών διαχείρισης αστικών λυμάτων της ΔΕΥΑ Μυκόνου. Ειδικότερα, περιλαμβάνει ένα κύριο υποέργο και τέσσερα συμπληρωματικά υποέργα.
 
Το φυσικό αντικείμενο για το κύριο υποέργο της πρότασης έχει ως εξής:
 
Υποέργο 1: Επέκταση & αναβάθμιση αντλιοστασίων λυμάτων Αλευκάντρας, Κόρφου, Αγίου Ιωάννη, Costa Ilios με τους καταθλιπτικούς αγωγούς, ΔΕΥΑ Μυκόνου.
 
Αντικείμενο του υποέργου είναι η επέκταση και αναβάθμιση των αντλιοστασίων λυμάτων με τους καταθλιπτικούς αγωγούς και αφορά ειδικότερα στα ακόλουθα αντλιοστάσια: 
 
Αντλιοστάσιο Αλευκάντρας (Μύλοι Χώρας Μυκόνου)
Αντλιοστάσιο Κόρφου
Αντλιοστάσιο Αγίου Ιωάννη
Αντλιοστάσιο Costa Ilios
 
Πιο συγκεκριμένα στο παρόν έργο περιλαμβάνεται: 
 
Κατασκευή τεσσάρων (4) νέων αντλιοστασίων λυμάτων, σε παράλληλη και εφεδρική λειτουργία με τα υφιστάμενα αντλιοστάσια.
Κατασκευή νέων δίδυμων καταθλιπτικών αγωγών μεταφοράς λυμάτων για το κάθε αντλιοστάσιο.
Κατασκευή νέων φρεατίων απόδοσης και σύνδεσή τους με το υφιστάμενο βαρυτικό δίκτυο αποχέτευσης της περιοχής.
Κατασκευή νέου δίδυμου καταθλιπτικού αγωγού και νέου βαρυτικού αγωγού για την μεταφορά λυμάτων από το υφιστάμενο αντλιοστάσιο στο νέο αντλιοστάσιο Αγίου Ιωάννη.
 
Η διαδρομή των αγωγών θα ακολουθεί τους υπάρχοντες δημοτικούς και δημόσιους δρόμους. 
 
Σκοπός του παρόντος έργου είναι να κατασκευασθεί ένα σύστημα αντλιοστασίων και κεντρικών καταθλιπτικών αγωγών, σε παράλληλη λειτουργία με τα υφιστάμενα αντλιοστάσια, για την αξιόπιστη μεταφορά λυμάτων προς την ΕΕΛ και την κάλυψη μελλοντικών αναγκών.
 
Το υποέργο καλύπτει τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους της ΕΕΛ Αλογομάνδρας.
 
Αξίζει να σημειωθεί πως το έργο έχει μελετηθεί σε επίπεδο οριστικής μελέτης και έχουν συνταχθεί τα σχετικά τεύχη δημοπράτησης ώστε να μπορεί να δημοπρατηθεί άμεσα.
 
Το αντικείμενο των τεσσάρων συμπληρωματικών / συνοδών υποέργων έχει ως εξής:
 
Υποέργο 2: Αρχαιολογία, αφορά στην αρχαιολογική επίβλεψη του τεχνικού υποέργου της πρότασης.
 
Υποέργο 3: Προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης
 
Υποέργο 4: Τεχνικός Σύμβουλος – Βασικός Μελετητής, αφορά στην υποστήριξη του δικαιούχου κατά την εκτέλεση των τεχνικών υποέργων από τον βασικό μελετητή αυτών, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 188 παρ. 6, σε συνδυασμό με το άρθρο 123 παρ. 3 του ν. 4412/2016.
 
Υποέργο 5: Διαχείριση των Αποβλήτων Εκσκαφών & Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), που θα προκύψουν κατά τις εργασίες υλοποίησης του υποέργου 1 της πρότασης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 
Σε σχετική του δήλωση, ο κ. Κουκάς τόνισε:
 
«Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί άλλο ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθεια της δημοτικής μας αρχής να αντιμετωπίσει οριστικά σημαντικά διαχρονικά προβλήματα του νησιού.
 Με τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση θα αναβαθμιστούν σημαντικά οι υποδομές αποχέτευσης, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις ολοένα κι αυξανόμενες ανάγκες που υπάρχουν λόγω του μεγάλου αριθμού επισκεπτών κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου.
Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜ, κ. Φρατζέσκο Βιγλιάρη, καθώς και την τεχνική υπηρεσία για την έγκαιρη υποβολή, αλλά και για το άρτιο περιεχόμενο του τεχνικού δελτίου που κατατέθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών.
Επίσης, να ευχαριστήσω την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και συγκεκριμένα τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Στέλιο Πέτσα για την έγκριση της χρηματοδότησης και την έμπρακτη στήριξη του νησιού. 
Ελπίζω κι εύχομαι να εγκριθούν κι άλλες αντίστοιχες αιτήσεις που έχουμε υποβάλει και να κατανοήσουν όλοι οι αρμόδιοι φορείς ότι η δημιουργία σύγχρονων υποδομών αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας για έναν κορυφαίο διεθνή τουριστικό προορισμό που συμβάλλει στην διεθνή προβολή της χώρας, αλλά και στην ενίσχυση των δημοσίων εσόδων.»