Δήμος Μυκόνου: Απολύτως ασφαλές το νερό της Μυκόνου

Δήμος Μυκόνου: Απολύτως ασφαλές το νερό της Μυκόνου

 

 

Με αίσθημα ευθύνης και βασικό μέλημα τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύματα που διακινήθηκαν βάσει πορισμάτων ιδιωτικών εργαστηρίων δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια δεδομένου ότι τα συγκεκριμένα εργαστήρια στερούνται διαπίστευσης στις μικροβιολογικές αναλύσεις και τα αποτελέσματα που εκδίδουν είναι επισφαλή και σε απόλυτη αναντιστοιχία με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.
 
Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Μυκόνου και η ΔΕΥΑΜ έχουν ήδη αποστείλει σχετικά εξώδικα σύμφωνα με τα οποία στην έκθεση δοκιμών του ιδιωτικού εργαστηρίου:
 
Α. Δεν αναφέρεται η ημερομηνία δειγματοληψίας, ενώ η ημερομηνία ανάλυσης είναι η 31/8/2021. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα δείγματα νερού πρέπει να αναλύονται εντός 24 ωρών από τη δειγματοληψία, ως εκ τούτου δεν τεκμαίρεται η ακεραιότητα της κατάστασης του δείγματος.
 
Β. Αναφέρεται ως “ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ: ΚΑΝΟΝΙΚΗ”, χωρίς να γίνεται μνεία για την ημερομηνία δειγματοληψίας, γεγονός που από μόνο του θέτει την κατάσταση του δείγματος ως “MH KANONIKH” – και η μη κανονική κατάσταση του δείγματος επιφέρει την ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ.
 
Γ. Δεν είναι διαπιστευμένο το πρόσωπο που έκανε τη δειγματοληψία. Επισημαίνεται ότι η δειγματοληψία παίζει σημαντικό ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα, δεδομένου ότι αν υπάρξει επιμόλυνση την ώρα της δειγματοληψίας, αυτή η επιμόλυνση θα διατηρηθεί – και θα πολλαπλασιαστεί μέχρι να φτάσει το δείγμα στο εργαστήριο. Επομένως, δεν μπορεί να τεκμηριωθεί ότι η λήψη του δείγματος, η αποθήκευση και η μεταφορά του έχουν γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η ακεραιότητα του δείγματος. Δεν μπορεί να τεκμηριωθεί ότι για τη δειγματοληψία χρησιμοποιήθηκαν τα κατάλληλα δοχεία.
 
Δ. Αναφέρονται τιμές “ολικών κολοβακτηριοειδών”: 10.100, όταν με τη χρησιμοποιούμενη μέθοδο ανάλυσης δεν μπορεί να μετρηθούν αυτές οι τιμές των μικροβίων (μπορεί να μετρηθούν 10.000, 11.000, 12.000 αλλά όχι 10.100!!).
 
Ε. Για την ανάλυση του νερού πραγματοποιούνται μέθοδοι που έχουν καταργηθεί, όπως η  μέθοδος ανάλυσης για τα Cl.perfrigens (αναφέρεται ΚΥΑ Υ2/2600/2001 που έχει καταργηθεί από το 2013!!! Σύμφωνα με τη μέθοδο ISO 14189:2013).
 
ΣΤ. Έχει πραγματοποιηθεί ανάλυση για “Zύμες & Μύκητες”, μία ανάλυση που δεν προβλέπεται από καμία Εθνική ή Κοινοτική Νομοθεσία, αλλά ούτε και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας – WHO!
 
Σε κάθε περίπτωση η ΔΕΥΑΜ σε συνεργασία με πιστοποιημένους φορείς πραγματοποιεί όλους τους απαραίτητους ελέγχους για την προστασία της δημόσιας υγείας έτσι ώστε το νερό του Δήμου Μυκόνου να είναι απολύτως ασφαλές. 
 
Η ευαισθησία πολιτών και φορέων, όπως επίσης και το ενδιαφέρον των ΜΜΕ σε τοπικό και πανελλαδικό επίπεδο είναι απολύτως σεβαστή και γι’ αυτό η ΔΕΥΑΜ και ο Δήμος Μυκόνου παραμένει διαχρονικά στη διάθεση των ενδιαφερομένων προκειμένου να δοθούν, στο πλαίσιο του νόμου, όλα τα απαραίτητα στοιχεία και να διασφαλιστεί η έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των κατοίκων και των επισκεπτών.