Ζητείται άμεσα...

Ζητείται άμεσα...

Ζητείται άμεσα καθηγήτρια/καθηγητής της Αγγλικής γλώσσας, για εργασία σε Κ.Ξ.Γ. στην Μύκονο, με ωράριο πλήρους απασχόλησης.
Πληροφορίες: κ. Καλατζή, 697 2856734