Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα για εργαζόμενους

Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα για εργαζόμενους

 

 

Η ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΟΕ πρόκειται να υλοποιήσει ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ Προγράμματα Κατάρτισης και Πιστοποίησης Εργαζομένων στις Κυκλάδες, μέσω ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ και ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (e-learning) 
 
Δικαίωμα συμμετοχής:
 
Δικαίωμα συμμετοχής στα Προγράμματα έχουν όλοι οι Εργαζόμενοι του Ιδιωτικού τομέα (με σχέση εξαρτημένης εργασίας), ή εποχικά εργαζόμενοι.
Εκπαιδευτικό επίδομα:
 
Για κάθε ωφελούμενο, προβλέπεται εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο ορίζεται στο ποσό των 5€ ανά ώρα κατάρτισης συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων. 
Τμήματα
1.Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας-100 ΩΡΕΣ 
2. Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης-100 ΩΡΕΣ 
3. Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (E COMMERCE)-100 ΩΡΕΣ 
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να αναρτήσουν ψηφιακά οι ενδιαφερόμενοι, στα αντίστοιχα πεδία, είναι:
1. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας.
2. Αποδεικτικό εκπαιδευτικού επιπέδου (αντίγραφο απολυτηρίου τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή Λυκείου ή Δίπλωμα ΙΕΚ ή Πτυχίου ή Μεταπτυχιακού τίτλου, κ.λπ.
3. Αντίγραφα  οποιονδήποτε επίσημων εγγράφων όπου αναγράφεται ο :
Α.Φ.Μ.
Α.Μ.Κ.Α
 4.   Αντίγραφο Τραπεζικού λογαριασμού με εμφανή τον IBAN, του οποίου θα είναι Κύριος Δικαιούχος ο/ η Αιτών/ ούσα.
5.    Αποδεικτικό εργασιακής κατάστασης, που να αποδεικνύει ότι ο υποψήφιος είναι εργαζόμενος σε ιδιωτική επιχείρηση (Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης που εκδίδεται από τον ΕΦΚΑ (1 στη διεύθυνση https://apps.ika.gr/eInsuranceStatement/ με ταυτοποίηση στοιχείων TAXISNET ή κωδικούς ΕΦΚΑ)
 , ή αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας, ή Πίνακας απασχόλησης προσωπικού Ε4).
 
     Ειδικά για τους Εποχικά Εργαζόμενους απαιτείται : α) Αντίγραφο της Κάρτας Ανεργίας σε ισχύ Και β) Έντυπο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας (Ε6) υπογεγραμμένο από τον Άνεργο και τον Εργοδότη, ή Βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου (Ε7) υπογεγραμμένη από τον Εργοδότη, ή Βεβαίωση Εποχικότητας από την Επιχείρηση, ή Αντίγραφο της “Απόφασης Υπαγωγής” στην επιδότηση από τον ΟΑΕΔ (είτε πρόκειται για το ειδικό εποχικό βοήθημα ή πρόκειται για την επιδότηση ανεργίας 3 μηνών και 5 ημερών για Ασφαλισμένους, οι οποίοι έχουν απασχοληθεί σε Τουριστικά Και Άλλα Επαγγέλματα σε Επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά).
6.       Υπεύθυνη δήλωση, ψηφιακά υπογεγραμμένη από το www.gov.gr, (η οποία θα απευθύνεται στον ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΦΟΔΙΑΣΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ & ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ όπου θα δηλώνει ότι:
i. Την ημέρα υποβολής της αίτησης είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή εποχικά εργαζόμενος/η,
ii. Την επωνυμία της επιχείρησης
iii. Το Α.Φ.Μ της επιχείρησης
iv. προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων
 
 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΥΔ ΑΠΌ ΤΟ GOV.GR
Μπαίνουμε στη σελίδα www.gov.gr - Επίκαιρες αναζητήσεις  Υπεύθυνη Δήλωση και Εξουσιοδότηση  Έκδοση ΥΔ  Είσοδος στις Υπηρεσίες  Υπεύθυνη Δήλωση  Επιλογή  Σύνδεση  Επιλέγουμε με ποιον τρόπο θέλουμε να συνδεθούμε, π.χ ebanking, κωδικοί taxisnet κτλ.  στη συνέχεια ζητά επιβεβαίωση  Βάζω τα στοιχεία μου  και στο πεδίο ‘’ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ’’ γράφω το κείμενο που μου ζητούν να έχει η ΥΔ  στο πεδίο ‘’ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΑΣ’’ - ΠΡΟΣ ……………….συμπληρώνω τα στοιχεία του αποδέκτη  στη συνέχεια κάνω έλεγχο των στοιχείων και πατάω ‘’ΕΚΔΟΣΗ’’  βάζω τον κωδικό επιβεβαίωσης που έχω λάβει στο τηλ.  Τέλος πατάω δεξιά το μπλε κουμπί ‘’ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ’’ και γίνεται η λήψη στον υπολογιστή με το όνομα declaration  το ανοίγουμε και πατάμε δεξί κλικ save us και το αποθηκεύουμε με την ονομασία που θέλουμε και στο σημείο που θέλουμε στον Η/Υ.
 
Σε περίπτωση που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης  συμμετοχής, η σύμβαση  του εργαζόμενου σε επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα έχει τεθεί σε αναστολή, λόγω των έκτακτων μέτρων πρόληψης  της διάδοσης του Covid-19, ο υποψήφιος δηλώνει  επιπροσθέτως στην Υπεύθυνη δήλωση την  αναστολή της σύμβασης εργασίας του καθώς και την ημερομηνία έναρξη αυτής.
 
Πληροφορίες και αιτήσεις στο ΚΕΚ ΣΤΟΧΕΥΣΗ
Δευτέρα - Παρασκευή: 09:00-17:00 - ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ 1, Βαπόρια, ΣΥΡΟΣ ΤΗΛ: 22810-82302 E-MAIL: info@stoxefsi.gr