Προχωρά η υλοποίηση του Προγράμματος SmatchS!

Προχωρά η υλοποίηση του Προγράμματος SmatchS!

 

Σε πολύ καλό δρόμο βρίσκεται η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κυκλάδων αναφορικά με την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ με τίτλο “SmatchS” για την κοινωνική ένταξη όλων των παιδιών μέσω του αθλητισμού. Το πανεπιστήμιο του Graz Αυστρίας  επιμελήθηκε επιστημονικά όλη τη δουλειά που έγινε εδώ και 7 μήνες από τους υπόλοιπους 6 εταίρους του προγράμματος:
 
1. έγινε μια συνολική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για τη Συλλογή Καλών Πρακτικών στον συγκεκριμένο τομέα. 
2. πραγματοποιήθηκε μια ευρωπαϊκή έρευνα σε Ισπανία, Πορτογαλία, Κύπρο, Αυστρία, Ελλάδα και Γαλλία με σκοπό μια τεκμηριωμένη Ανάλυση Τοπικών Αναγκών για κάθε χώρα.
 
Εκ μέρους της χώρας μας, η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κυκλάδων ολοκλήρωσε επιτυχώς πληθώρα συνεντεύξεων με φορείς των Κυκλάδων, από τις οποίες προέκυψε μια εμπεριστατωμένη εικόνα των αναγκών της τοπικής πραγματικότητας, ώστε στη συνέχεια να εφαρμοστούν πιλοτικές δραστηριότητες. Φορείς κοινωνικοί, αθλητικοί, εκπαιδευτικοί, ψυχικής υγείας, κτλ.  οι οποίοι έχουν σημαντικό ρόλο στην κοινωνική συμπερίληψη των παιδιών. 
Τελικός στόχος είναι η ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας που θα βοηθήσει στην κοινωνική ένταξη των παιδιών μέσω του αθλητισμού καθώς και η δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για προπονητές και εθελοντές που δουλεύουν με παιδιά. 
Στις 25 Σεπτέμβριου θα ακολουθήσει στη Σίφνο η ανοιχτή εκδήλωση "Local sport specialists meet child migrants", στην οποία θα επικοινωνηθεί με τους συμμετέχοντες της έρευνας, αλλά και με τοπικούς φορείς, ο στόχος του προγράμματος θα συζητηθεί η δημιουργία μεθοδολογίας και θα καθοριστούν δείκτες για την αύξηση της κοινωνικής συμπερίληψης των παιδιών μέσω του αθλητισμού.
Επικοινωνία:
Sites: https://cycladesathletics.gr/, 
Facebook: https://www.facebook.com/eassegaskykladwn , 
Instagram: https://www.instagram.com/eassegaskykladwn/ 
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 
Πρόεδρος, Δημήτρης Πάππας:  +30 694 435 6695 
Υπεύθυνη Προγράμματος, Σαρρή Ελευθερία: +30 697 092 1976
Email: segas_kykladwn@yahoo.gr