Θετικά μηνύματα για τον τουρισμό από τη γαλλική αγορά - Οι προοπτικές των εξαγωγών μας

Θετικά μηνύματα για τον τουρισμό από τη γαλλική αγορά - Οι προοπτικές των εξαγωγών μας

 

 

Θετικά αναμένεται να εξελιχθεί η τουριστική κίνηση από τη Γαλλία προς την Ελλάδα τη φετινή σεζόν.
 
Σημειώνεται ότι το 2020 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις της Ελλάδας από του Γάλλους τουρίστες ανήλθαν σε 367 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση κατά 66% σε σχέση με το 2019. Παρόλα αυτά, το σχετικό βάρος των εισπράξεων από τη Γαλλία αυξήθηκε σημαντικά, καταλαμβάνοντας μερίδιο 8,5% επί των συνολικών ταξιδιωτικών εισπράξεων της Ελλάδας (από 6% το 2019), ενώ η χώρα έρχεται 3η ως προς το ύψος της δαπάνης που κατέβαλε στην Ελλάδα, μετά τη Γερμανία και το Ην. Βασίλειο, λόγω του γεγονότος ότι τα ταξίδια από χώρες εκτός Ε.Ε., και δη τις ΗΠΑ, υπέστησαν σημαντικούς περιορισμούς λόγω της πανδημίας. Σε κατά κεφαλήν όρους, η Γαλλία καταλαμβάνει την 4η θέση (από την 11η το 2019), με 783,8 ευρώ δαπάνη ανά ταξίδι, αυξημένη κατά 11% σε σχέση με το 2019, και υπερβαίνοντας κατά 200 ευρώ (1,3 φορές) τον μέσο όρο του συνόλου της κατά κεφαλήν δαπάνης ξένων τουριστών στην Ελλάδα (και κατά 86 ευρώ τον μέσο όρο της κατά κεφαλήν δαπάνης από τις χώρες της Ευρωζώνης).
 
Οι αφίξεις Γάλλων τουριστών στην Ελλάδα κατά το 2020 ανήλθαν σε 468 χιλ. ταξιδιώτες, μειωμένες, κατά περίπου 70% σε σχέση με το 2019. Συνολικά, το μερίδιο που αντιστοιχεί στη Γαλλία επί των συνολικών ταξιδιωτικών αφίξεων στη χώρα μας κατά το 2020 αυξήθηκε σε 6,3% από 4,5% το 2019, με τη χώρα να αποτελεί την 3η σημαντικότερη χώρα προέλευσης τουριστών.
 
Η πορεία των εξαγωγών
 
Κατά το 2020, ο όγκος των εμπορικών συναλλαγών των δύο χωρών σημείωσε το υψηλότερο επίπεδο της τελευταίας 5ετίας, λόγω της εντυπωσιακής αύξησης των ελληνικών εξαγωγών, και διαμορφώθηκε σε 3,9 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 8,6% σε σχέση με το 2019. Οι ελληνικές εξαγωγές προς τη Γαλλία, κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας, ακολουθούν μία εντυπωσιακά ανοδική πορεία, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης της τάξης του 25,8%. Με την έναρξη της οικονομικής κρίσης το 2009, οι ελληνικές εξαγωγές προς τη Γαλλία μειώθηκαν σημαντικά. Τα επόμενα έτη υπήρξε ισχυρή ανάκαμψη για δύο συνεχόμενα έτη και στη συνέχεια οι εξαγωγές υποχώρησαν για να φθάσουμε στη συνεχή άνοδο των τελευταίων ετών. Η επίδοση του 2020 αποτελεί την υψηλότερη της δεκαετίας με συνολική αξία που διαμορφώθηκε σε 1,8 δισ. ευρώ, συνεχίζοντας τη θεαματική αύξηση που είχαν καταγράψει το 2018 (31%) και το 2019 (17,5%) και καταγράφοντας νέα θεαματική αύξηση κατά 49,5% σε σχέση με το 2019. Η Γαλλία, το 2020, αποτέλεσε τον 4ο πελάτη των ελληνικών εξαγωγών, σαφής βελτίωση από την 8η θέση που είχε καταλάβει το 2019, απορροφώντας μερίδιο 5,8% επί των συνολικών ελληνικών εξαγωγών (από 3,5% το 2019).
tornosnews.gr