Τα σχέδια της κυβέρνησης για τον συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ

Τα σχέδια της κυβέρνησης για τον συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ

 

 

 

Σημαντικές αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ του επόμενου έτους σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη μείωση των επιβαρύνσεων των ιδιοκτητών ακινήτων αλλά και της τόνωσης των επενδύσεων στον κλάδο της κτηματαγοράς. Όπως ήδη έχει αναφέρει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης από τις νέες αντικειμενικές αξίες δεν πρόκειται να επιβαρυνθούν οι περισσότεροι ιδιοκτήτες παρά μόνο όσοι κατέχουν ακίνητα σε περιοχές που μέχρι σήμερα υποφορολογούνταν. Το ποσό που θα προκύψει από τις νέες εντάξεις, θα επιστραφεί στους ιδιοκτήτες μέσω των μειώσεων στον ΕΝΦΙΑ κυρίως στον συμπληρωματικό φόρο που καταβάλλουν 450.000 ιδιοκτήτες ακινήτων. Η άσκηση που θα ξεκινήσει το προσεχές διάστημα από τις υπηρεσίες του υπουργείου για τον ΕΝΦΙΑ του επόμενου έτους μετά την αναπροσαρμογή των νέων τιμών ζώνης σε όλη την επικράτεια αλλά και τις νέες εντάξεις 3.500 περιοχών, θα δείξει εάν η κυβέρνηση θα μπορέσει να καταργήσει πλήρως τον συμπληρωματικό φόρο ή σταδιακά σε διάστημα δύο χρόνων. Σύμφωνα με πρόχειρες εκτιμήσεις στελεχών του υπουργείου Οικονομικών οι νέες εντάξεις θα προσθέσουν ένα ποσό της τάξεως των 300-400 εκατ. ευρώ, το οποίο δίνει την ευχέρεια στο οικονομικό επιτελείο για διορθωτικές παρεμβάσεις.
 
 
 Ο συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ επιβάλλεται σήμερα σε ακίνητη περιουσία αξίας άνω των 250.000 ευρώ.
 
Τα σενάρια για τον συμπληρωματικό φόρο
 
-Πλήρης κατάργηση του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ για τα φυσικά πρόσωπα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ ο συμπληρωματικός φόρος που πληρώνουν σήμερα τα φυσικά πρόσωπα ανέρχεται στο ποσό των 358 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό εφόσον επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις των στελεχών του υπουργείου Οικονομικών μπορεί να καλυφθεί από τον ΕΝΦΙΑ που θα πληρώσουν τα ακίνητα που βρίσκονται στις περιοχές που εντάσσονται στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων. Αντίθετα, τα νομικά πρόσωπα θα συνεχίσουν να καταβάλλουν τον συμπληρωματικό φόρο ο οποίος ανέρχεται στα 272,8 εκατ. ευρώ.
 
 
-Μείωση του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ κατά 50%. Στην περίπτωση που η μείωση αφορά μόνο τα φυσικά πρόσωπα το κόστος ανέρχεται στα 150 εκατ. ευρώ, ενώ στην περίπτωση που επεκταθεί και στα νομικά πρόσωπα το κόστος σχεδόν διπλασιάζεται. Εφόσον προκριθεί, το 2023 η κυβέρνηση θα προχωρήσει στην πλήρη κατάργηση του συμπληρωματικού φόρου το 2023. 
 
-Διατήρηση του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ για πολύ μεγάλες περιουσίες. Η πρόταση προβλέπει τη δημιουργία ενός νέος "Φόρου Μεγάλης Ακίνητης περιουσίας" (ΦΜΑΠ) ο οποίος θα επιβάλλεται σε περιουσίες άνω των 500.000-600.000 ευρώ, με στόχο την είσπραξη ποσού της τάξεως των 300 εκατ. ευρώ, τόσο από τα φυσικά πρόσωπα όσο και από τα νομικά πρόσωπα. Στο σενάριο αυτό εξαιρούνται όλοι οι ιδιοκτήτες με περιουσίες κάτω των 500-600.000 ευρώ οι οποίοι θα καταβάλλουν μόνο τον κύριο ΕΝΦΙΑ.
 
Σε κάθε περίπτωση το ποσό που πρέπει να εισέλθει στο κρατικό κορβανά το 2022 από τον ΕΝΦΙΑ δεν πρέπει να είναι μικρότερο των 2,1 δισ. ευρώ με βάση την συμφωνία της κυβέρνησης με τους θεσμούς.
capital.gr