Εσωτερικός τουρισμός: 17,7% λιγότεροι Έλληνες ταξίδεψαν το 2020 έναντι του 2019

Εσωτερικός τουρισμός: 17,7% λιγότεροι Έλληνες ταξίδεψαν το 2020 έναντι του 2019

 

 

 

Σε 3,8 εκατομμύρια ανήλθαν τα άτομα όλων των ηλικιών από την Ελλάδα που πραγματοποίησαν τουλάχιστον ένα ταξίδι στο εσωτερικό της χώρας το 2020 σημειώνοντας μείωση 17,7%, ενώ πραγματοποιήθηκαν 5,8 εκατομμύρια ταξίδια παρουσιάζοντας μείωση 21,9% σε σύγκριση με τα στοιχεία Έρευνας Ποιοτικών Χαρακτηριστικών Ημεδαπών Τουριστών της ΕΛΣΤΑΤ του έτους 2019, όπως προκύπτει από τα 
 
Από τα στοιχεία της έρευνας αυτής παρατηρείται ότι, κατά το έτος 2020, τα άτομα όλων των ηλικιών που πραγματοποίησαν τουλάχιστον ένα ταξίδι εσωτερικού ανήλθαν σε 3,8 εκατομμύρια και πραγματοποιήθηκαν 5,8 εκατομμύρια ταξίδια, σημειώνοντας μείωση 17,7% και 21,9%, αντίστοιχα, σε σύγκριση με τα στοιχεία του έτους 2019.
 
Το σύνολο των διανυκτερεύσεων κατά το έτος 2020 ανήλθε σε 66,6 εκατομμύρια και οι δαπάνες σε 1.822,1 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας μείωση 11,3% και 27,4%, αντίστοιχα, σε σύγκριση με τα στοιχεία του έτους 2019.
 
Σύμφωνα με τα εν λόγω στοιχεία, τα άτομα ηλικίας 15 ετών και άνω που πραγματοποίησαν τουλάχιστον ένα ταξίδι κατά το έτος 2020 ανήλθαν σε 3,1 εκατομμύρια και πραγματοποιήθηκαν 4,8 εκατομμύρια ταξίδια, σημειώνοντας μείωση 18,2% και 22,8%, αντίστοιχα, σε σύγκριση με τα στοιχεία του έτους 2019. Το σύνολο των διανυκτερεύσεων των ατόμων αυτών κατά το 2020 ανήλθε σε 56,9 εκατομμύρια και οι δαπάνες σε 1.679,1 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας μείωση 10,3% και 28,2%, αντίστοιχα, σε σύγκριση με τα στοιχεία του έτους 2019. Από τα παραπάνω ταξίδια των ατόμων ηλικίας 15 ετών και άνω, το 96,6% αφορούσε σε ταξίδια που πραγματοποιήθηκαν για προσωπικούς λόγους και το 3,4% σε ταξίδια που πραγματοποιήθηκαν για επαγγελματικούς λόγους.
 
Από τη σύγκριση των στοιχείων των ταξιδιών που πραγματοποιήθηκαν για προσωπικούς λόγους κατά το έτος 2020 με τα αντίστοιχα του έτους 2019, παρατηρείται μείωση 17,3% στα άτομα που πραγματοποίησαν τουλάχιστον ένα ταξίδι, 20,4% στον αριθμό των ταξιδιών, 8,6% στις διανυκτερεύσεις
και 25,2% στις αντίστοιχες δαπάνες. H σημαντικότερη μείωση, σε απόλυτες τιμές, παρατηρείται στις ηλικίες 25-44 ετών, κατά 18,6%. Στις ηλικίες αυτές η μείωση των ταξιδιών ανήλθε σε 24,5%, των διανυκτερεύσεων σε 19,4% και των δαπανών σε 32,2%. Ως προς τη διάρκεια διαμονής των προσωπικών ταξιδιών, η σημαντικότερη μείωση, σε απόλυτες τιμές, παρατηρείται στον αριθμό των ταξιδιών διάρκειας από 4-7 διανυκτερεύσεις, κατά 36,5% στα ταξίδια και 35,5% στις διανυκτερεύσεις.
 
Τα περισσότερα προσωπικά ταξίδια πραγματοποιήθηκαν με χερσαία μέσα μεταφοράς (3,5 εκατομμύρια ταξίδια) και, δευτερευόντως, με θαλάσσια μέσα (0,8 εκατομμύρια ταξίδια). Από τη σύγκριση των στοιχείων αυτών, σε σχέση με τα αντίστοιχα στοιχεία του έτους 2019, η σημαντικότερη μείωση, σε
απόλυτες τιμές, παρατηρείται στα ταξίδια που πραγματοποιήθηκαν αεροπορικώς, κατά 55,9%.
 
Το 65,9% των προσωπικών ταξιδιών πραγματοποιήθηκε σε μη ενοικιαζόμενα καταλύματα, κυρίως ιδιόκτητες εξοχικές κατοικίες και καταλύματα που παρέχονται δωρεάν από συγγενείς και φίλους. Τα εν λόγω ταξίδια αντιστοιχούν στο 82,4% του συνολικού αριθμού των διανυκτερεύσεων. Τα ταξίδια με διαμονή σε ιδιόκτητες εξοχικές κατοικίες παρουσίασαν αύξηση κατά 26,9% και οι αντίστοιχες διανυκτερεύσεις κατά 18,3%, κατά το έτος 2020 σε σχέση με το 2019. Tα ταξίδια σε καταλύματα που παρέχονται δωρεάν από συγγενείς και φίλους και λοιπά μη ενοικιαζόμενα καταλύματα, μειώθηκαν κατά 31,6%, και οι αντίστοιχες διανυκτερεύσεις κατά 29,6%.
 
Μείωση 38,2% των ταξιδιών με διαμονή σε ξενοδοχεία και παρόμοι καταλύματα
 
Για τα προσωπικά ταξίδια µε διαμονή σε ενοικιαζόμενα καταλύματα (34,1% των προσωπικών ταξιδιών), κύριος τύπος καταλύματος, σε ποσοστό 58%, ήταν τα ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα. Τα ταξίδια με διαμονή σε ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα παρουσίασαν μείωση κατά 38,2% και οι αντίστοιχες διανυκτερεύσεις κατά 29,4%, κατά το έτος 2020 σε σχέση με το 2019.
tornosnews.gr