Σε λίγα λεπτά ταυτότητες σε όλα τα αστυνομικά τμήματα

Σε λίγα λεπτά ταυτότητες σε όλα τα αστυνομικά τμήματα

 

 

 

 

Ξεκίνησε εχθές Τρίτη 7 Οκτωβρίου, η εφαρμογή του νέου συστήματος έκδοσης Δελτίου Ταυτότητας η οποία σύμφωνα με την αστυνομία θα πραγματοποιείται σε λίγα λεπτά.
 
Ο κάθε πολίτης θα μπορεί μόνο με δύο φωτογραφίες του και ένα μάρτυρα να πηγαίνει στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του και να λαμβάνει άμεσα το Δελτίο Αστυνομικής του Ταυτότητας.
 
Το νέο, πιο απλό και γρήγορο σύστημα έκδοσης αστυνομικής ταυτότητας, αναμένεται να να κάνει ευκολότερη τη ζωή των πολιτών, αφού θα συμβάλει στη μείωση της γραφειοκρατίας, παρέχοντας την ίδια στιγμή σημαντική εξοικονόμηση πόρων.
 
Αυτό συμβαίνει διότι για την έκδοση των ταυτοτήτων χρειάζονταν σχετικά έγγραφα(αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού, αποδεικτικό αποστολή μέσω φαξ κ.λ.π) που απαιτούνταν για καθεμία από τις περίπου 450.000 αστυνομικές ταυτότητες που εκδίδονται κάθε χρόνο.
 
Το συνολικό κόστος εκτύπωσης 1.000.000 καρτελών που δαπανούνταν ετησίωσ από την Ελληνική Αστυνομί α προς το Τυπογραφείο της Τράπεζας της Ελλάδος ανέρχεται σε 128.000 ευρώ.
 
Η επιπλέον εκτίμηση είναι πως θα υπάρξει εξοικονόμηση σε ανθρώπινους πόρους με την απελευθέρωση ετησίως περίπου 150.000 ανθρωποωρών εργασίας δημοτικών και αστυνομικών υπαλλήλων.
 
Η όλη διαδικασία γίνεται εφικτή χάρη στη διασύνδεση των Αστυνομικών Τμημάτων με τα δημοτολόγια.
 
Στις ταυτότητες δεν αλλάζει τίποτα, απλά με τη αλλαγή της διαδικασιας καταργείται η γραφειοκρατία.
 
Αναλυτικότερα, όταν ο πολίτης μεταβαίνει στο αστυνομικό τμήμα για έκδοση ταυτότητας θα ζητούνται ηλεκτρονικά από τα μητρώα των δημοτολογίωμ, το πιστοποιητικό έκδοσης.
 
Μετά την ολοκλήρωση της αυτεπάγγελτης αναζήτησης και την ταυτοποίηση του αιτούντος από τον αρμόδιο υπάλληλο της αστυνομικής αρχής, διαμορφώνεται αυτόματα η σχετική αίτηση, στην οποία περιλαμβάνονται μέχρι τρία τυχαία ερωτήματα επί των δημοτολογικών στοιχείω που βρίσκονται καταχωρημένα στο ΟΠΣΕΔ.
 
Τα ερωτήματα εκτυπώνονται και ο αιτών απαντά εγγράφως σε αυτά. Αφού υπογράψει την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, ο αρμόδιος υπάλληλος της αστυνομικής αρχής καταχωρεί στην εφαρμογή τις σχετικές απαντήσεις.
 
Στη συνέχεια ο υπάλληλος εκτυπώνει την αίτηση, επικολλά τη φωτογραφία και καλεί τον αιτούντα και το μάρτυρα να υπογράψουν.Το δελτίο ταυτότητας πλαστικοποιείται και παραδίδεται στον αιτούντα.