Τι αλλάζει στις εισφορές στις αποδείξεις δαπάνης

Τι αλλάζει στις εισφορές στις αποδείξεις δαπάνης

 

 

"Κλείδωσαν” οι αλλαγές στο "καθεστώς” των εισφορών επί των αμοιβών με απόδειξη δαπάνης ( "παραστατικό Παρεεχόμενων Υπηρεσιών” ή "τίτλος κτήσης”).
 
 
Αυτές θα προβλέπουν ένα ανώτατο πλαφόν εισφορών (ανά παραστατικό) τις οποίες θα πληρώνουν οι αμειβόμενοι με απόδειξη δαπάνης στο ύψος της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας των εισφορών των επαγγελματιών, δηλαδή στα 210 ευρώ.
 
Έως το επίπεδο των 210 ευρώ, οι εισφορές θα υπολογίζονται ως ποσοστό 20,28% επί της καθαρής αμοιβής με απόδειξη δαπάνης, όπως ισχύει από τον Φεβρουάριο του 2019.
 
Με άλλα λόγια, αν και διατηρείται το ποσοστό των εισφορών το οποίο ισχύει από τον Φεβρουάριο του 2019 (σ.σ. 20,28%) επί της καθαρής αμοιβής, τίθεται "ταβάνι” στο ποσό που οφείλει να καταβάλλει ο αμειβόμενος με απόδειξη δαπάνης στο ύψος των κατώτατων εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών, δηλαδή τα 210 ευρώ. 
 
Κατά τ΄ άλλα, θα συνεχίσει η καταβολή των εν λόγω εισφορών από τον ίδιο τον αμειβόμενο, χωρίς καμία συμμετοχή του εργοδότη του.
 
Ασφαλείς πληροφορίες του Capital.gr αναφέρουν πως οι παρεμβάσεις αυτές θα περιληφθούν σε τροπολογία, η οποία θα έρθει μαζί με το νομοσχέδιο για τη μεταρρύθμιση της επικουρικής ασφάλισης.
 
Αν και η ψήφιση του εν λόγω νομοσχεδίου (αφού κατατεθεί στη Βουλή περί τα τέλη του τρέχοντος μηνός) μαζί και της σχεδιαζόμενης τροπολογίας για τις αποδείξεις δαπάνης τοποθετείται κοντά στα τέλη Αυγούστου -αρχές Σεπτεμβρίου, θα διαφοροποιηθεί το σύστημα υπολογισμού των εισφορών ανάλογα με τον χρόνο έκδοσης των σχετικών παραστατικών.
 
Συγκεκριμένα, οι ρυθμίσεις της σχεδιαζόμενης διάταξης για τις εισφορές στις αμοιβές με απόδειξη δαπάνης θα ισχύουν αναδρομικά για παραστατικά που εκδίδονται από 01.01.2020. 
 
Έτσι το υφιστάμενο "καθεστώς” το οποίο ισχύει από 1.02.2019 ισχύει για αποδείξεις που κόπηκαν έως και 31.12.2019.
 
Για παραστατικά που εκδίδονται βάσει γραπτών συμβάσεων, οι οποίες είχαν καταρτιστεί πριν την 01.02.2019, η σχεδιαζόμενη ρύθμιση θα έχει εφαρμογή από 01.09.2021.
 
Με άλλα λόγια, για αυτά τα παραστατικά, έως 31.08.2021 θα ισχύει η υφιστάμενη ρύθμιση που ισχύει από 1.02.2019.
 
Οσον αφορά τις εξαιρέσεις στην καταβολή εισφορών για αμοιβές από αποδείξεις δαπάνης θα ισχύσουν για παραστατικά που θα εκδίδονται από την δημοσίευση της σχεδιαζόμενης ρύθμισης, δηλαδή ενδεχομένως από τις αρχές του ερχόμενου Σεπτεμβρίου.
 
Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το σχεδιαζόμενο "καθεστώς” για τις εισφορές στις αποδείξεις δαπάνης έχει ως εξής:
 
Το ποσοστό των εισφορών
Για τα πρόσωπα που αμείβονται με αποδείξεις δαπάνης θα καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές υπέρ e-Ε.Φ.Κ.Α. για κύρια σύνταξη και για παροχές σε είδος και σε χρήμα.
 
Η εισφορά θα υπολογίζεται επί της καθαρής αξίας του παραστατικού και διαμορφώνεται σε 13,33% υπέρ κύριας ασφάλισης και σε 6,95% υπέρ υγειονομικής περίθαλψης, εκ της οποίας 6,45% για παροχές σε είδος και 0,50% για παροχές σε χρήμα.
 
Ανώτατο όριο ανά παραστατικό
Η παρακρατούμενη εισφορά υπέρ κύριας ασφάλισης δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας των επαγγελματιών (155 ευρώ) ανά απόδειξη δαπάνης, ενώ η παρακρατούμενη εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας των επαγγελματιών (55 ευρώ).
 
Χρόνος ασφάλισης
Το σύνολο των εισφορών που παρακρατούνται θα διαιρείται με την πρώτη ασφαλιστική κατηγορία των επαγγελματιών (σ.σ. 210 ευρώ).
 
Εάν το αποτέλεσμα είναι ίσο ή μεγαλύτερο από 1, τότε δημιουργείται ένας πλήρης μήνας ασφάλισης. Σε περίπτωση που προκύπτει μικρότερο ποσό, δημιουργούνται οι αντίστοιχες ημέρες ασφάλισης, οι οποίες αποτυπώνονται ως υποδιαιρέσεις του μήνα, για λόγους συμβατότητας με τις καταστατικές διατάξεις του πρώην Ο.Α.Ε.Ε.
 
Ο συντάξιμος μισθός προσδιορίζεται κατά τη συνήθη διαδικασία εύρεσης συντάξιμων αποδοχών για μη μισθωτούς, ήτοι η καταβληθείσα εισφορά διαιρείται με τον συντελεστή 0,20.
 
Ο χρόνος ασφάλισης που προκύπτει δεν μπορεί να ξεπερνά τον 1 πλήρη μήνα ανά Παραστατικό Παρεχόμενης Υπηρεσίας (25 ημέρες ασφάλισης), με ημερομηνία έναρξης της ως άνω ασφάλισης την πρώτη του μήνα που εκδίδεται η απόδειξη δαπάνης.
 
 
Ο χρόνος ασφάλισης που δημιουργείται μέσω απόδειξης δαπάνης θα λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης μη μισθωτών (πρώην Ο.Α.Ε.Ε.) και αξιοποιείται βάσει των διατάξεων του πρώην Ο.Α.Ε.Ε.
 
Θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί παράλληλης ασφάλισης, καθώς και οι λοιπές διατάξεις του ν. 4387/2016, όπως ενδεικτικά οι διατάξεις περί απασχόλησης συνταξιούχων.
 
Σε περίπτωση παράλληλης ασφάλισης για υγειονομική περίθαλψη σε μη εντασσόμενο στον e-Ε.Φ.Κ.Α. φορέα, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό, με βάση την οποία έχει δοθεί εξαίρεση από την καταβολή εισφορών υπέρ e-Ε.Φ.Κ.Α. κατά τα οριζόμενα στο ν. 4387/2016 (σσ νόμο Κατρούγκαλου), η εξαίρεση ισχύει και για την παρακράτηση εισφορών από το Παραστατικό Παρεχόμενης Υπηρεσίας προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α.
 
Η υποχρέωση καταβολής εισφορών μέσω της απόδειξης δαπάνης δεν θα καταργεί τις γενικές, ειδικές και καταστατικές διατάξεις περί υπαγωγής στην ασφάλιση των εντασσόμενων στον e-Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, κλάδων, τομέων και λογαριασμών.
 
Σε περίπτωση που προκύπτει απασχόληση υπακτέα στην ασφάλιση του e-Ε.Φ.Κ.Α. λόγω της πραγματικής απασχόλησης, αυτή υπερισχύει.
 
Ποιος και πώς θα πληρώνει
Οι εισφορές βαρύνουν τον ασφαλισμένο στο σύνολό τους. Υπόχρεος παρακράτησης και απόδοσης είναι ο εκδότης του παραστατικού.
 
Οι εισφορές δηλώνονται στον e-Ε.Φ.Κ.Α. μέσω Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου της έκδοσης του παραστατικού μήνα, και καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου της δήλωσης μήνα.
 
Σε περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής ή καταβολής επιβάλλονται σε βάρος του εκδότη της απόδειξης δαπάνης, οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία επιβαρύνσεις.
 
Εξαιρέσεις
Εισάγονται εξαιρέσεις από την υποχρέωση ασφάλισης και καταβολής εισφορών μέσω αποδείξεων δαπάνης, για ειδικές περιπτώσεις έκδοσης παραστατικών, τα οποία αφορούν:
 
α) Έσοδα από πνευματικά ή συγγενικά δικαιώματα επί έργων,
 
β) Έσοδα από παραχώρηση δικαιώματος εκμετάλλευσης διπλώματος ευρεσιτεχνίας και
 
γ) Αμοιβές από συμπτωματική πώληση προσωπικών περιουσιακών στοιχείων που δεν συνιστούν εμπορική δραστηριότητα. Οι παραπάνω δραστηριότητες κρίνεται ότι δεν συνιστούν ασφαλιστέες ιδιότητες. Τα παραπάνω ισχύουν για αποδείξεις δαπάνης που εκδίδονται από δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου για λόγους ασφάλειας δικαίου.
 
Η εκκαθάριση
Σε σχέση με τη  διαδικασία εκκαθάρισης των εισφορών από απόδειξη δαπάνης που έχουν εκδοθεί το διάστημα από 01.02.2019 έως 31.12.2019 σχεδιάζεται να ισχύσουν τα ακόλουθα:
 
Συγκεκριμένα, θα διενεργείται εκκαθάριση των εισφορών που έχουν καταβληθεί από απόδειξη δαπάνης  διαιρώντας το συνολικό ετήσιο ποσό των εισφορών που έχει καταβληθεί μέσω Παραστατικού Παρεχόμενης Υπηρεσίας για κύρια σύνταξη δια του ποσού της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας των ελευθέρων επαγγελματιών.
 
Ο χρόνος ασφάλισης που προκύπτει από την εκκαθάριση δεν θα μπορεί να ξεπερνά τους 11 πλήρεις μήνες ασφάλισης.
 
Οι καταβληθείσες εισφορές για κύρια ασφάλιση θα επιμερίζονται ισομερώς στους μήνες ασφάλισης που δημιουργούνται.
 
Ειδικά στην περίπτωση αυτή, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις περί παράλληλης απασχόλησης, όπως ισχύουν από 01.01.2020, μετά την τροποποίηση του ν. 4670/2020 (σσ νόμου Βρούτση), δεδομένου ότι ο χρόνος ασφάλισης ανατρέχει σε προγενέστερη περίοδο ασφάλισης.
 
Από πότε θα ισχύσουν οι αλλαγές
 
Οι ρυθμίσεις της σχεδιαζόμενης διάταξης θα ισχύουν για αποδείξεις δαπάνης που εκδίδονται από 01.01.2020.
 
Ειδικά για παραστατικά που εκδίδονται βάσει γραπτών συμβάσεων που είχαν καταρτιστεί πριν την 01.02.2019, το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή από 01.09.2021.
 
Οι εξαιρέσεις στην καταβολή εισφορών για αμοιβές από αποδείξεις δαπάνης θα ισχύει για αποδείξεις δαπάνης που θα εκδίδονται από την δημοσίευση της σχεδιαζόμενης ρύθμισης. 
capital.gr