Το «Ψηφιακό Σχέδιο Μάρσαλ» για το Δημόσιο: Ποια έργα του Ταμείου Ανάκαμψης θα αλλάξουν και πώς τη Δημόσια Διοίκηση, τις υπηρεσίες προς τους πολίτες και τον Πολιτισμό

Το «Ψηφιακό Σχέδιο Μάρσαλ» για το Δημόσιο: Ποια έργα του Ταμείου Ανάκαμψης θα αλλάξουν και πώς τη Δημόσια Διοίκηση, τις υπηρεσίες προς τους πολίτες και τον Πολιτισμό

 

 

 

Τα 8 από τα 12 έργα του Σχεδίου «Ελλάδα 2.0» που «πήραν το πράσινο φως» από το Ταμείο Ανάκαμψης και ξεκινάνε, είναι έργα που αφορούν στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Μάλιστα, υπολογίζεται ότι συνολικά φτάνουν τα 573,1 εκατομμύρια ευρώ. Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης έχει ήδη χαρακτηρίσει «Σχέδιο Μάρσαλ» το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο όπως επισημαίνει ο υπουργός θα χρηματοδοτήσει πολλά από τα μεγάλα έργα που περιλαμβάνονται ήδη στην Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού, η οποία προβλέπει περίπου 448 μικρά και μεγάλα έργα. Όπως έχει τονίσει, η χρηματοδότηση από το ταμείο Ανάκαμψης «θα μας επιτρέψει να αλλάξουμε όχι μόνο ποσοτικά την οικονομική επίδοση της χώρας, αλλά και ποιοτικά, το πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό πεπρωμένο μας».
 
   1. Μεταρρύθμιση του Δημοσιονομικού Συστήματος στην Κεντρική Διοίκηση και τη λοιπή Γενική Κυβέρνηση GOV-ERP. Το έργο αφορά στην αναμόρφωση του συστήματος χρηματοικονομικής και δημοσιονομικής διαχείρισης του Δημοσίου με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητάς του. Πρόκειται για την προετοιμασία, υποστήριξη και ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος επιχειρησιακού σχεδιασμού (Enterprise Resource Planning, ERP) για την κυβέρνηση και την διοίκηση. Ο προϋπολογισμός αγγίζει τα 36,1 εκατ. ευρώ, ενώ φορέας υλοποίησης είναι η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ
 
   2. Επέκταση και υποστήριξη του Εθνικού Δικτύου Τηλεπικοινωνιών - Σύζευξις ΙΙ, το οποίο είναι το δίκτυο τηλεπικοινωνιακών και τηλεματικών υπηρεσιών των φορέων του δημόσιου τομέα με παρουσία σε 4500 σημεία σε όλη τη χώρα. Το εν εξελίξει έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ θα δημιουργήσει το «τηλεπικοινωνιακό δίκτυο» για το σύνολο του ελληνικού δημοσίου, μέσω του οποίου θα παρέχονται αναβαθμισμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως τηλεφωνίας, ίντερνετ, video, κλπ σε μειωμένο κόστος.
 
   Ο προϋπολογισμός φτάνει τα 32,1 εκατ. ευρώ και φορέας υλοποίησης: Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ
 
   3. Δικτυακή αναβάθμιση με οπτικές ίνες για το δίκτυο GRNET και τα συνδεδεμένα δίκτυα δηλαδή το σύνολο των πανεπιστημίων και ερευνητικών φορέων, το πανελλήνιο σχολικό δίκτυο, ένας σημαντικός αριθμός δημόσιων νοσοκομείων και άλλοι φορείς έρευνας και εκπαίδευσης.
 
   Ο προϋπολογισμός αγγίζει τα 30,5 εκατ. ευρώ, φορέας υλοποίησης: Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας
 
   Ψηφιακές υπηρεσίες για πολίτες, επιχειρήσεις
 
   Στη βελτίωση των υπηρεσιών του κράτους προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις προβλέπεται να συμβάλλουν τα εξής έργα:
 
   - Ενιαία Ψηφιακή Υποδομή για την Εξυπηρέτηση Πολιτών και Επιχειρήσεων για τη δημιουργία των τεχνολογικών και πληροφοριακών μηχανισμών που θα επιτρέψουν την επέκταση της ψηφιακής εξυπηρέτησης και συναλλαγών μεταξύ Δημοσίου, επιχειρήσεων και πολιτών. Το gov.gr, διαθέτει 11 κατηγορίες με περίπου 1200 υπηρεσίες. Ο προϋπολογισμός φτάνει τα 69,4 εκατ. ευρώ και φορέας υλοποίησης: Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ
 
   - Yπηρεσίες διαδικτύου για την επίτευξη της διαλειτουργικότητας μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης που αφορά στην παροχή ενός πακέτου υπηρεσιών G2G Web services ώστε να διευκολύνεται η συναλλαγή μεταξύ φορέων του κράτους G2G, μεταξύ κράτους -πολιτών G2C αλλά και κράτους -επιχειρήσεων (G2B), αυξάνοντας τελικά τις υπηρεσίες που θα παρέχονται από την πλατφόρμα gov.gr . Ο προϋπολογισμός υπολογίζεται στα 27,9 εκατ. ευρώ και φορέας υλοποίησης είναι η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ
 
   - Αναβάθμιση της παροχής ανοιχτών δεδομένων, της πλατφόρμας data.gov.gr και παροχή σχετικών υπηρεσιών σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Το έργο αφορά στην επέκταση της παροχής ανοιχτών δεδομένων προς τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα με στόχο τη διαφάνεια, την ανοιχτή διακυβέρνηση, την έρευνα και την επιχειρηματική αξιοποίηση. Ο υπουργός έχει ήδη δηλώσει ότι«χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες και ανοιχτά δεδομένα θα βελτιώσουμε τις ζωές των συμπολιτών μας». Ο προϋπολογισμός του έργου φτάνει τα 5,5 εκατ. ευρώ .
 
   - Ψηφιοποίηση Αρχείου Υποθηκοφυλακείων για το Εθνικό Κτηματολόγιο που αφορά στην ψηφιοποίηση των αρχείων του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών από όλα τα 390 υποθηκοφυλακεία της χώρας (ο όγκος εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 600 εκατ. σελίδες) και την ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος μέσω του οποίου τα αρχεία θα είναι προσβάσιμα σε όλους τους ενδιαφερόμενους και σε άλλα συναφή πληροφοριακά συστήματα. «Πλέον θα βρούμε λύση στο Κτηματολόγιο, σε δυο περίπου χρόνια το 90% της χώρας θα έχει κτηματογραφηθεί» έχει τονίσει ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, ενώ ο υφυπουργός για Ειδικά Ψηφιακά Έργα και το Κτηματολόγιο, Γιώργος Στύλιος έχει αναφέρει ότι «η ολοκλήρωση του Κτηματολογίου αποτελεί κεντρική κυβερνητική προτεραιότητα. Aποτελεί όχι μόνο απαίτηση των πολιτών αλλά και επιτακτική ανάγκη για την ίδια την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας». Ο προϋπολογισμός του έργου φτάνει τα 242,4 εκατ. ευρώ
 
   - Πρόγραμμα Ψηφιακή Μέριμνα. Ήδη τρέχει και παρέχει - με εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια- επιταγή (voucher) αξίας 200 ευρώ για μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές, για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού (tablet, laptop, desktop), στηρίζοντας έμπρακτα 325.000 οικογένειες με 560.000 παιδιά και νέους ηλικίας από 4 έως 24 ετών. Ο προϋπολογισμός αγγίζει τα 129,2 εκατ. ευρώ.
 
   Εργασίες αποκατάστασης, συντήρησης και ανάδειξης μνημείων στην Ακρόπολη
 
   Στα 12 πρώτα έργα του Σχεδίου «Ελλάδα 2.0», συνολικού προϋπολογισμού 1,42 δισ. ευρώ, που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης, εντάσσονται και οι εργασίες αποκατάστασης, συντήρησης και ανάδειξης μνημείων στην Ακρόπολη. Όπως έγινε γνωστό την Πέμπτη με τα τεχνικά δελτία που ενέκρινε το Υπουργείο Οικονομικών, στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης με τα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και τον υψηλό συμβολισμό, προβλέπεται να πραγματοποιηθούν, μεταξύ άλλων, εργασίες αναστήλωσης (στον Παρθενώνα και τα τείχη), συντήρησης, φωτογραμμετρίες και 3D αποτυπώσεις. Ο προϋπολογισμός είναι 10 εκατ. ευρώ και φορέας υλοποίησης το Υπουργείο Πολιτισμού.
 
   «Πρόκειται για προγράμματα που είναι ήδη σε εξέλιξη -κυρίως στον Παρθενώνα και στα τείχη» δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Βασιλική Ελευθερίου, προϊσταμένη της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως (ΥΣΜΑ), της ειδικής υπηρεσίας του ΥΠΠΟΑ που είναι υπεύθυνη για τα έργα στον Ιερό Βράχο, πάντα υπό την εποπτεία της Επιτροπής Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (ΕΣΜΑ). Στον Παρθενώνα, όπου συνεχίζονται εργασίες στο δυτικό αέτωμα και στον βόρειο τοίχο του σηκού, στο Ταμείο Ανάκαμψης εντάχθηκε το έργο της αποκατάστασης του νότιου τοίχου του σηκού. «Υπάρχει μελέτη αποκατάστασης, που θα πρέπει να επικαιροποιηθεί και να συμπληρωθεί το στατικό κομμάτι, το οποίο ευελπιστούμε να ολοκληρώσουμε γιατί πρόκειται για πολύ εξειδικευμένες μελέτες οι οποίες παίρνουν κάποιο χρόνο σε σχέση και με τα στοιχεία που χρησιμοποιούν», διευκρινίζει η κ. Ελευθερίου.
 
   Όσον αφορά τα τείχη, πρόσφατα το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο ενέκρινε μελέτη για την προστασία τους σε επιλεγμένες θέσεις άμεσης προτεραιότητας. Όπως μας εξηγεί η διευθύντρια της ΥΣΜΑ, «στο ΚΑΣ συζητήθηκε γεωτεχνική-στατική μελέτη για περιοχές που παρουσιάζουν πιο έντονα προβλήματα και η οποία θα αξιοποιηθεί στην κατεύθυνση των μέτρων που θα παρθούν. Με άλλα λόγια, ένα κομμάτι της μελέτης για τα τείχη έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης. Βεβαίως έχουμε και το master plan των τειχών που έχει συνταχθεί και το οποίο θα παρουσιάσουμε στο συνέδριο του Νοεμβρίου. Δηλαδή, έχει γίνει ανάλυση σε όλες τις περιοχές των τειχών, έχουν εντοπιστεί οι ιστορικές περίοδοι -πού σώζεται το αρχαίο τείχος και σε ποια σημεία έχουν γίνει επεμβάσεις τα νεότερα χρόνια-, η παθολογία του, σε συνδυασμό και με τις προτάσεις οι οποίες ελπίζουμε ότι θα εγκριθούν για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τα έργα εκεί», επισημαίνει.
 
   Στην Ακρόπολη, εκτός από τις αναστηλώσεις, υλοποιούνται επίσης έργα συντήρησης που αφορούν και τα τέσσερα μνημεία. «Δηλαδή, έχουμε συνεργείο στα Προπύλαια, στο Ερέχθειο -όπου είχαμε σταματήσει για ένα διάστημα, αλλά το ξαναβάζουμε με το Ταμείο Ανάκαμψης-, στον Παρθενώνα και στα τείχη. Και γενικά όπου χρειάζεται να επέμβουμε επιφανειακά, δηλαδή όχι με αποσυναρμολογήσεις και αναστηλώσεις, αλλά όπου είναι αναγκαίο να γίνει συντήρηση της επιφάνειας», διευκρινίζει η κ. Ελευθερίου στο ΑΠΕ-ΜΠΕ. Ειδικά για το Ερέχθειο υπάρχει ανάγκη να καθαριστεί η επιφάνεια στη βόρεια πρόσταση. «Εκεί έχουμε επικαθήσεις από αιθάλη. Η διάβρωση από την ατμοσφαιρική ρύπανση δημιουργεί μικρές αποφλοιώσεις και όλα αυτά χρειάζονται συντήρηση, στερέωση. Πρόκειται για εργασίες που γίνονται μόνο επιφανειακά -κάτι που επί της ουσίας δεν θα τελειώσει ποτέ. Δηλαδή, πάντα θα χρειάζεται να υπάρχει μια συστηματική συντήρηση στις επιφάνειες, με προτεραιότητα βέβαια όπου παρατηρούνται περισσότερα προβλήματα», σημειώνει.
 
   Όσο για τη διαμόρφωση της δυτικής πρόσβασης της Ακρόπολης, έργο που επίσης χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, η κ. Ελευθερίου εξηγεί ότι «είναι η πρόταση η οποία θα συζητηθεί επίσης στο συνέδριο του Νοεμβρίου και θέλουμε να πιστεύουμε ότι κι αυτό θα πάει καλά και πως θα καταλήξουμε κάπου. Υπάρχουν βέβαια αντιρρήσεις, απλώς θεωρώ ότι βιάστηκαν κάπως να διατυπώσουν όχι την αντίρρησή τους, αλλά προσπάθησαν να δώσουν και στοιχεία ενώ αυτή η μελέτη δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Πιστεύω ότι θα την ολοκληρώσουμε σύντομα και θα την παρουσιάσουμε». Άλλες εργασίες αφορούν την ψηφιακή τεχνολογία. «Δίνουμε μεγάλο βάρος και στην τεκμηρίωση, γιατί ό,τι γίνεται πρέπει να καταγράφεται ώστε κάποιος να μπορεί να δει πώς θα εξελιχθεί η όλη κατάσταση. Γι' αυτό έχουμε κι ένα υποέργο για τις φωτογραμμετρικές αποτυπώσεις και τα 3D μοντέλα, μέθοδοι που αφορούν πρωτίστως την τεκμηρίωση, αλλά δίνουν και προϊόντα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μελέτες, ενώ σε πιο απλές αναλύσεις αξιοποιούνται σε εκπαιδευτικές και άλλες δράσεις», τονίζει η κ. Ελευθερίου στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.
 
   Τέλος, όσον αφορά τις εργασίες στο δυτικό αέτωμα του Παρθενώνα και τον χρόνο ολοκλήρωσή τους, γεγονός που θα σήμαινε και την απομάκρυνση του ικριώματος από την περιοχή, η διευθύντρια της ΥΣΜΑ πληροφορεί ότι αυτό είναι κάτι που θα γίνει σε περίπου 2-3 χρόνια. Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στερεωτικές εργασίες στην κεντρική περιοχή του τυμπάνου, ενώ το επόμενο βήμα θα είναι η συμπλήρωση των δύο ορθοστατών που λείπουν. «Ο ένας προέρχεται από δυο μεγάλα αρχαία θραύσματα που υπάρχουν στον χώρο, αλλά δεν είχαν χρησιμοποιηθεί σε παλαιότερη αναστήλωση. Επίσης, έχει βρεθεί το μάρμαρο και θα συμπληρωθεί ακόμα ένας ορθοστάτης, οπότε το αέτωμα θα έχει μια συμπληρωμένη μορφή. Αυτή είναι η δουλειά που θα γίνει σε αυτό το πρόγραμμα», υπογραμμίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η κ. Ελευθερίου.
ΑΠΕ - ΜΠΕ