Διήμερη συνάντηση δικτύωσης με θέμα “Ο ρόλος της φωτογραφίας στην ανάδειξη του πολιτισμού των νησιωτικών περιοχών”

Διήμερη συνάντηση δικτύωσης με θέμα “Ο ρόλος της φωτογραφίας στην ανάδειξη του πολιτισμού των νησιωτικών περιοχών”

 

 

 

 

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. καλεί ενδιαφερόμενους εκπροσώπους φωτογραφικών ομάδων (ομίλων, συλλόγων, εταιρειών, κλπ) και φωτογράφους που δραστηριοποιούνται στα νησιά Θήρα , Ίο, Κέα, Μήλο, Μύκονο, Σέριφο, Σίφνο, Σύρο και Τήνο, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους σε δράσεις του Προγράμματος Προσέγγισης LEADER. 
 
Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της διατοπικής συνεργασίας «Νήσων Περίπλους» στην οποία η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. συμμετέχει ως εταίρος, θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο στις 6 & 7 Νοεμβρίου 2014 διήμερη συνάντηση δικτύωσης με θέμα “Ο ρόλος της φωτογραφίας στην ανάδειξη του πολιτισμού των νησιωτικών περιοχών”, με εκπροσώπους από όλες τις νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας.
 
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους να συμμετάσχουν στη συνάντηση δικτύωσης, με αίτησή τους προς την Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. (Πλατεία Τσιροπινά - Ερμούπολη - 84100 – Σύρος, email: info@e-cyclades.gr) μέχρι την Δευτέρα 13 Οκτωβρίου και ώρα 12:00.
 
Απαραίτητη κρίνεται μία σύντομη περιγραφή της ομάδας (έδρα, μέλη, δραστηριότητες, ιστορικό) ή βιογραφικό σημείωμα του φωτογράφου το οποίο να συνοδεύεται με 4 - 6 φωτογραφίες του ενδιαφερόμενου σχετικές με το θέμα της συνάντησης. 
 
Περισσότερες πληροφορίες: Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε., υπεύθυνος επικοινωνίας: Λιγνός Ευάγγελος, τηλ: 22810 88834 εσωτ. 2.