Βλάβη στο κεντρικό αγωγό του δικτύου ύδρευσης της Άνω Μεράς

Βλάβη στο κεντρικό αγωγό του δικτύου ύδρευσης της Άνω Μεράς

Λόγω σοβαρής βλάβης στο κεντρικό αγωγό του δικτύου υδρευσης της Άνω Μεράς, θα υπάρχει διακοπή υδροδότησης στην περιοχή.
 
Το συνεργείο της Δ.Ε.Υ.Α.Μ εργάζεται ηδη προς αποκατάσταση του.