Δημοσιοποίηση θέσεων κινητικότητας Α΄ κύκλου 2021 του Δήμου Μυκόνου – Παροχή βοηθήματος σίτισης & διαμονής

Δημοσιοποίηση θέσεων κινητικότητας Α΄ κύκλου 2021 του Δήμου  Μυκόνου – Παροχή βοηθήματος σίτισης & διαμονής

 

Ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο του τρέχοντος Κύκλου του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας έτους 2021, σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών, εγκρίθηκε η κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του Δήμου μας, με μετάταξη/απόσπαση από άλλους δημόσιους φορείς.
 
Κατόπιν των ανωτέρω, κάθε ενδιαφερόμενος υπάλληλος, που έχει δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4440/2016, δύναται να υποβάλει αίτηση για μετάταξη ή και απόσπαση σε κενή οργανική θέση για προσωρινή κάλυψη αναγκών έως και τις 22 Ιουνίου 2021.
 
 Η είσοδος των ενδιαφερομένων υπαλλήλων στην εφαρμογή του Μητρώου είναι διαθέσιμη στο σύνδεσμο https://hr.apografi.gov.gr.  
 
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 26 του N.4807/21, «οι νησιωτικοί δήμοι μπορούν πλέον να παρέχουν δωρεάν σίτιση και κατάλυμα διαμονής στους υπαλλήλους τους». 
 
Ο Δήμος Μυκόνου μετά την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 32 του Ν. 4483/2017 με την παροχή οικονομικής ενίσχυσης σε δημοσίους υπαλλήλους και στο πλαίσιο της εφαρμογής του άρθρου 26 του Ν.4807/21, που αποτελεί χρόνιο αίτημα μας και το οποίο υιοθετήθηκε από την Κυβέρνηση με την ψήφισή του, δύναται να παρέχει βοήθημα σίτισης και διαμονής και στους υπαλλήλους ΟΤΑ που επιθυμούν να μεταταχθούν ή να αποσπαστούν στον φορέα μας. 
 
Στην παρούσα επισυνάπτεται η λίστα των διαθέσιμων, για μετάταξη ή απόσπαση, θέσεων σύμφωνα με το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών.
 
Α΄ ΚΥΚΛΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021
ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ
 
Α/Α
 
Κατηγορία ΕκπαίδευσηΚλάδος
Κωδικός
θέσης
Κατάσταση
1
ΠΕ
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ
 
Α11588264
 
 
ΑΠΟΣΠΑΣΗ
2
ΔΕ
ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
 
Α11826002
 
 
ΑΠΟΣΠΑΣΗ
 
3
 
 
ΠΕ
ΠΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
 
Α19139835
 
 
ΑΠΟΣΠΑΣΗ
 
4
 
 
ΔΕ
ΔΕ38 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ Η/Υ
Α24424300
 
ΑΠΟΣΠΑΣΗ
5
ΔΕ
ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
Α40648442
ΑΠΟΣΠΑΣΗ
6
ΠΕ
ΠΕ ΧΩΡΟΤΑΚΤΩΝ/ ΠΟΛΕΟΔΟΜΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Α45876937
 
 
ΑΠΟΣΠΑΣΗ
7
ΔΕ
ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
Α57091387
 
 
ΑΠΟΣΠΑΣΗ
 
8
ΤΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Α74593124
ΑΠΟΣΠΑΣΗ
9
ΠΕ
ΠΕ6 ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Α75661245
ΑΠΟΣΠΑΣΗ
10
ΠΕ
ΠΕ ΓΕΟΛΟΓΩΝ
Α84434385
ΑΠΟΣΠΑΣΗ
11
ΠΕ
ΠΕ5 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Α85471547
ΑΠΟΣΠΑΣΗ
12
ΔΕ
ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
Α98027076
ΑΠΟΣΠΑΣΗ
13
ΔΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
1101073651
ΜΕΤΑΤΑΞΗ
14
ΤΕ
ΤΕ22 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
1114559112
ΜΕΤΑΤΑΞΗ
15
ΠΕ
ΠΕ9 ΓΕΟΠΟΝΩΝ
1277733351
ΜΕΤΑΤΑΞΗ
16
ΔΕ
ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
1366141267
ΜΕΤΑΤΑΞΗ
17
ΔΕ
ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
3631401685
ΜΕΤΑΤΑΞΗ
18
ΔΕ
ΔΕ24 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
4051102631
ΜΕΤΑΤΑΞΗ
19
ΔΕ
ΔΕ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ
4446691137
ΜΕΤΑΤΑΞΗ
20
ΔΕ
ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ
5333881211
ΜΕΤΑΤΑΞΗ
21
ΥΕ
ΦΥΛΑΚΩΝ
6271196754
ΜΕΤΑΤΑΞΗ
22
ΠΕ
ΠΕ11 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
6778273515
ΜΕΤΑΤΑΞΗ
23
ΔΕ
ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
7632581201
ΜΕΤΑΤΑΞΗ
24
ΤΕ
ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ
7959291817
ΜΕΤΑΤΑΞΗ
25
ΔΕ
ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
8175812135
ΜΕΤΑΤΑΞΗ