Μόλις 4 Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης για τα 24 νησιά των Κυκλάδων

Μόλις 4 Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης για τα 24 νησιά των Κυκλάδων

Μόνο είκοσι από τα εικοσιτέσσερα κατοικημένα νησιά των Κυκλάδων εξυπηρετούνται σήμερα από τα τέσσερα Κέντρα Προώθησης στην Απασχόληση (Κ.Π.Α.2) του ΟΑΕΔ, που λειτουργούν στις Κυκλάδες. Μαζί με τις αντίστοιχες υπηρεσίες της Παλλήνης, του Πειραιά και του Λαυρίου μόνο θεωρητικά καλύπτουν τις ανάγκες των κατοίκων αλλά και των κεντρικών υπηρεσιών για την ακριβή καταγραφή των στοιχείων ανεργίας και απασχόλησης αλλά και για τις υπόλοιπες δράσεις και προγράμματα που υλοποιούν τα Κ.Π.Α.2.


Σε ελάχιστα μόνο νησιά έχει οριστεί τοπικός ανταποκριτής για να βοηθήσει το έργο των Κ.Π.Α. 2, τα οποία λόγω της έντονης εποχικότητας της απασχόλησης στην τουριστική περίοδο, αντιμετωπίζουν χιλιάδες αιτήσεις κατά κύματα. Οι Δήμοι μπορούν να συνάψουν συμβάσεις με τον ΟΑΕΔ λαμβάνοντας αντιμισθία/ αποζημίωση για το έργο των εν λόγω ανταποκριτών.

Στα προβλήματα της αποτύπωσης της ανεργίας στις Κυκλάδες και τις επιπτώσεις στην χάραξη πολιτικών παρεμβάσεων για την απασχόληση, αναφέρεται σε ερώτησή που κατέθεσε στην Βουλή προς τους υπουργούς Εργασίας και Εσωτερικών, ο βουλευτής Κυκλάδων Νίκος Συρμαλένιος. 

Χαρακτηριστικά αναφέρεται στην περίπτωση της Μυκόνου, όπου η τοπική ανταποκρίτρια του Δήμου παρέλαβε 5.500 αιτήσεις μόνο για το μήνα Μάιο 2013, καθώς και την περίπτωση του Κ.Π.Α. 2 της Σαντορίνης, το οποίο στέλνει μέρος των αιτήσεων για διεκπεραίωση στην αντίστοιχη υπηρεσία του Πειραιά, λόγω του τεράστιου φόρτου εργασίας και της έλλειψης προσωπικού.

Η παραπάνω αναφερθείσα κατάσταση έχει ως αποτέλεσμα τη μη ορθή καταγραφή της ανεργίας στα νησιά, καθώς οι κάτοικοι αδυνατούν να μεταβούν στα Κ.Π.Α. λόγω του κόστους μετακίνησης και διαμονής τους. Ακόμα και για μια απλή βεβαίωση ανεργίας, οι υποψήφιοι δικαιούχοι προγραμμάτων χρειάζεται να μεταβούν σε άλλο νησί ή στην Αττική. 

Συνεπακόλουθα, οι δείκτες ανεργίας και απασχόλησης δεν αποτυπώνουν την αληθινή κατάσταση στα νησιά. Συνεπώς, δεν προκηρύσσονται οι ανάλογες δράσεις για την αύξηση της απασχόλησης, εξαιρούνται οι Κυκλάδες από διάφορα προγράμματα προώθησης της απασχόλησης και δημιουργείται στρεβλή εικόνα για την υφιστάμενη κατάσταση. Επίσης, η έλλειψη πρόσβασης στις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ δεν επιτρέπει σε ειδικές ομάδες πληθυσμού, όπως η χορήγηση βιβλιαρίου υγείας με δύο μήνες ένσημα.


Ήδη από το 2011, έχουν κατατεθεί προτάσεις για την ορθολογικότερη κατανομή των νησιών στην αρμοδιότητα των Κ.Π.Α. 2, έχοντας λάβει υπόψη και την παράμετρο της ακτοπλοϊκής σύνδεσης, οι οποίες, αν υιοθετούνταν, θα είχαν πολλαπλά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες και θα συνέβαλαν στην εύρυθμη λειτουργία του ΟΑΕΔ: αφενός τη διεύρυνση της βάσης των εξυπηρετουμένων πολιτών που έχουν ανάγκη τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, την αποσυμφόρηση της υπηρεσίας που εδρεύει στον Πειραιά και την ουσιαστική παρέμβαση της πολιτείας για τη μείωση της ανεργίας.

Οι λόγοι είναι ότι χωρίς στατιστικά στοιχειά που να ανταποκρίνονται στην πραγματική κατάσταση δεν μπορεί να χαραχθεί πολιτική που να έχει άμεσο αντίκτυπο στην χειμαζόμενη νησιωτική κοινωνία. Επίσης, η υφιστάμενη κατάσταση, με τη μεγάλη «διαρροή» στοιχείων για τους ανέργους, δεν συμβάλλει στη διαπραγμάτευση για τη διεκδίκηση κονδυλίων για τις Κυκλάδες, οι οποίες – ανήκοντας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου – έχουν καταταγεί στις πιο πλούσιες περιφέρεις και αποκλείονται έτσι από πολλές δράσεις καταπολέμησης της ανεργίας. Καθώς επίσης, όπως ανέφερε προσφάτως ο Διοικητής του ΟΑΕΔ «Σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο σχεδιασμό της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ο ΟΑΕΔ  καλείται να εκτελέσει έναν διευρυμένο, πιο στρατηγικό ρόλο για το πρόγραμμα “ Youth Guarantee” καθώς και μια συνολική ευθύνη ανάλυσης της αγοράς εργασίας και ενεργότερου συντονισμού των δράσεων και ενεργειών για την καταπολέμηση της ανεργίας. Για να αντιμετωπίσει τις ευθύνες αυτές, ο ΟΑΕΔ προχώρησε σε υπογραφή Μνημονίου Κατανόησης με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και την Task Force με στόχο τον συνολικό επαναπροσδιορισμό του επιχειρησιακού και λειτουργικού του μοντέλου».


Τα ερωτήματα που τέθηκαν από τον κ. Συρμαλένιο αφορούν:

Α) αν οι κ.κ. υπουργοί προτίθενται να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για να θεσμοθετηθεί ένα Γραφείο στην έδρα κάθε περιφερειακής ενότητας ή τουλάχιστον ένας ανταποκριτής σε κάθε νησί ώστε να μην υπάρχει διαρροή στην καταγραφή των δεικτών ανεργίας

Β) αν προτίθενται να ιδρύσουν αυτοτελές Κ.Π.Α. 2 στη Μύκονο, ίδρυση που υπαγορεύεται από τον τεράστιο όγκο συναλλαγών που λαμβάνουν χώρα στο νησί,

Γ) αν προτίθενται να προχωρήσουν στην ανακατανομή των νησιών που υπάγονται σε Κ.Π.Α. 2 έτσι ώστε να εξυπηρετούνται επαρκώς οι κάτοικοι με το λιγότερο κόστος και τέλος

Δ) σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν έτσι ώστε οι νέοι άνεργοι και των Κυκλάδων να ενταχθούν σε δράσεις και προγράμματα του “Youth Guarantee”.