Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για θέματα αθλητισμού το απόγευμα

Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για θέματα αθλητισμού το απόγευμα

 

 

 
Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα. Η συνεδρίαση ξεκινά στις 16:00 και αφορά εγκρίσης για θέματα αθλητισμού. Συγκεκριμένα: 
 
1)  Έγκριση υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα LEADER 3 για την κατασκευή δύο γηπέδων αντισφαίρισης (tennis) με ελαστικό-συνθετικό τάπητα, όπισθεν του υπό κατασκευή κλειστού Γυμναστηρίου Μυκόνου, στην θέση Καρδαμίδα Άνω Μεράς. 
 
2) Έγκριση υποβολής αιτήματος – πρότασης συμμετοχής ως εταίρου του Δήμου Μυκόνου σε πρόγραμμα, στο πλαίσιο της πρόσκλησης COSME με τίτλο: Diversifying the EU tourism offer and products – sustainable transnational tourism products (Wind Inspiration), για αθλήματα του ανέμου.