Τι ζητά ο ΣΕΒ για το νέο Εργασιακό

Τι ζητά ο ΣΕΒ για το νέο Εργασιακό

 

 

 

Τις θέσεις του παρουσίασε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) την περασμένη εβδομάδα στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή σε σχέση με το εργασιακό νομοσχέδιο το οποίο έχει καταθέσει ο Υπουργός Εργασίας, κ. Κωστής Χατζηδάκης. 
 
 
Από την πλευρά των βιομηχάνων (σ.σ. την τοποθέτηση εκ μέρους του ΣΕΒ έκανε η κ. Αικατερίνη Δασκαλάκη, Senior Advisor, Labour Relations), συγκεκριμένα, τονίζεται πως ''το εργασιακό νομοσχέδιο περιέχει θετικά στοιχεία'', καθώς ''κυρώνει τις Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας 190 και 187 και ενσωματώνει στο εθνικό μας δίκαιο την Οδηγία 2019/1158''.
 
Πρόκειται για μεταρρυθμίσεις, σύμφωνα με την κ. Δασκαλάκη, ''που επιδιώκουν, μέσα από την ευθυγράμμιση της εθνικής εργασιακής πραγματικότητας με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα, και σε ορισμένες περιπτώσεις μέσω της υπέρβασής τους, να προωθήσουν την ισότητα και να συμβάλουν στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος της χώρας''.
 
Το νομοσχέδιο, σύμφωνα με τον ΣΕΒ, το νομοσχέδιο Χατζηδάκη, επίσης, ''προτείνει διατάξεις εκσυγχρονισμού του ατομικού και συλλογικού εργατικού δικαίου, όπως η εκλογίκευση του ετήσιου ορίου των νόμιμων υπερωριών σε όλες τις επιχειρήσεις, η απαλλαγή του εργαζόμενου ως προς την υποχρέωση παροχής εργασίας μετά την προμήνυση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας του, η ενίσχυση της νομιμοποιητικής βάσης για απεργιακές κινητοποιήσεις και αντίστοιχα η προστασία του δικαιώματος στην εργασία από τις ίδιες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις που τις προκηρύσσουν''.
 
Ωστόσο, από την ίδια πλευρά τονίζεται ''στην κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού του, σε πολλές περιπτώσεις, αναχρονιστικού και δύσκαμπτου, εργασιακού πλαισίου, το υποβληθέν νομοσχέδιο δεν λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων αλλά και τις σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων. Στο πλαίσιο αυτό, περιορίζει σημαντικά την οργάνωση της λειτουργίας της επιχείρησης και αξιοποιεί τα ευέλικτα και σύγχρονα σχήματα απασχόλησης, κατά τρόπο μερικό και, σε κάποιες περιπτώσεις, αντίθετο προς τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα αλλά και τις πρακτικές άλλων ανεπτυγμένων χωρών.
 
Παράλληλα, σύμφωνα με τον ΣΕΒ ''σε αρκετές περιπτώσεις οι προτεινόμενες διατάξεις προκαλούν πρόσθετο διοικητικό βάρος που είναι ασύμβατο με τις τεχνολογικές εξελίξεις της εποχής, το οποίο αναμένεται να λειτουργήσει τόσο εις βάρος των επιχειρήσεων, όσο και των ίδιων των εργαζομένων''. 
 
Στο πεδίο αυτό ανήκουν, όπως αναφέρει η ίδια πλευρά, οι διατάξεις σχετικά με:
 
Διευθέτηση του χρόνου εργασίας
Σύμφωνα με την τοποθέτηση του ΣΕΒ, η σχετική διάταξη ''δεν λαμβάνει υπόψη τις σύγχρονες ευρωπαϊκές πρακτικές, τις πραγματικές λειτουργικές ανάγκες των επιχειρήσεων και τα σύγχρονα οργανωτικά μοντέλα, αλλά και τις ανάγκες των ίδιων των εργαζομένων, καθώς οι επιχειρήσεις δεν έχουν καν τη δυνατότητα να προτείνουν στους εργαζόμενους τους διευθέτηση του χρόνου εργασίας τους, κατά τρόπο που και οι δύο πλευρές να μπορούν να επωφεληθούν από τα ευεργετικά αποτελέσματα μίας τέτοιας ρύθμισης''.
 
 
Εφαρμογή της τηλεργασίας
Η διάταξη του νομοσχεδίου ''απέχει από τις ευρωπαϊκές πρακτικές, την πρόσφατη συμφωνία των ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων για την ψηφιοποίηση της εργασίας, ενώ οι γραφειοκρατικές όψεις της ενδέχεται να δυσχεραίνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας, καθώς δεν αναγνωρίζεται ρητά στις επιχειρήσεις το δικαίωμα της εφαρμογής συστήματος τηλεργασίας βάσει των επιχειρησιακών και οργανωτικών αλλαγών τους, με όρους προφανώς ευελιξίας και συμφιλίωσης του επαγγελματικού και ιδιωτικού χρόνου των εργαζομένων τους'', σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν από τον ΣΕΒ.
 
Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας
Όπως τονίζουν από τον ΣΕΒ ''πρέπει να εφαρμοστεί με ορθολογικό τρόπο οριζόντια, σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου, για λόγους ανταγωνισμού αλλά και ισονομίας. Προφανώς στηρίζουμε κάθε μέτρο που μπορεί να συμβάλλει στην προσπάθεια ελέγχου της αδήλωτης ή υποδηλωμένης εργασίας, και είμαστε στη διάθεση της πολιτείας προκειμένου να διαβουλευθούμε επί των λεπτομερειών της πρακτικής εφαρμογής της''.
 
Η τοποθέτηση, επίσης, του ΣΕΒ, επισημαίνει πως ''υπάρχουν διατάξεις οι οποίες χαρακτηρίζονται από ασάφειες, έχουν ερμηνευτικά και εφαρμοστικά ζητήματα που αναμένεται να εξειδικευτούν μέσω της έκδοσης των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων, μεταθέτοντας την επίλυση και ειδίκευσή τους σε βάθος χρόνου''.
 
Από την ίδια πλευρά τονίζουν πως ''είναι σαφές ότι αρκετές ρυθμίσεις, οι περισσότερες εκ των οποίων σχετίζονται με την εφαρμογή των υπό υιοθέτηση διεθνών και ευρωπαϊκών κειμένων, δημιουργούν παράλληλα πρόσθετα, άμεσα και έμμεσα, οικονομικά αλλά και διοικητικά βάρη, στις επιχειρήσεις. Ειδικά στις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες καλούνται να επωμιστούν μόνες τους αυτά τα βάρη και να συνεχίσουν αλλά και ενισχύσουν την παραγωγική και ανταγωνιστική τους λειτουργία σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο''.
 
Από αυτήν την άποψη, από τον ΣΕΒ τονίζουν πως ''στην κατεύθυνση της κάλυψης όλων των παραπάνω πρόσθετων οικονομικών βαρών, προτείνουμε την πρόβλεψη κρατικού πόρου από τον Κοινωνικό Προϋπολογισμό, ο οποίος, έτσι και αλλιώς, χρηματοδοτείται από το σύνολο των απασχολούμενων, σε όλους τους κλάδους, με όλες τις μορφές εξαρτημένης απασχόλησης (κυρίως από τον ιδιωτικό τομέα), προκειμένου να καλυφθούν οι χρηματοδοτικές ανάγκες των επιχειρήσεων που θα προκύψουν από την ενσωμάτωση των παραπάνω κειμένων''.
 
''Το ίδιο αποτέλεσμα έχει και η ρύθμιση για την κατάργηση της διάκρισης μεταξύ υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών, η οποία ναι μεν δικαιολογείται πλέον από τα σύγχρονα τεχνολογικά δεδομένα, από την άλλη, όμως, η χωρίς μεταβατική περίοδο υιοθέτηση της ρύθμισης αναμένεται να αυξήσει υπέρμετρα το κόστος των επιχειρήσεων'' σημειώνεται. Και συμπληρώνουν από το ΣΕΒ τονίζοντας πως ''ακόμα και αν αυτές δεν βρεθούν στην ανάγκη και την υποχρέωση καταβολής αποζημιώσεων απολύσεων, το αυξημένο κόστος μέσω των απολύσεων λόγω συνταξιοδότησης, θα έχει άμεση αρνητική επιβάρυνση στον προϋπολογισμό και φυσικά στις οικονομικές προβλέψεις τους''.
 
Τέλος, ο ΣΕΒ υποστηρίζει πως ''η θεσμοθέτηση εκ νέου του Μητρώου Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και οι προϋποθέσεις που συνεπάγεται η εγγραφή σε αυτό αλλά του Μητρώου Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργοδοτών, αποτελεί ένα βήμα εκσυγχρονισμού και διασφάλισης διαφάνειας και πραγματικής αντιπροσωπευτικότητας των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων, καθώς και των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Σε κάθε περίπτωση θεωρούμε ότι επίκεντρο κάθε εργασιακής μεταρρύθμισης πρέπει να είναι η ενδυνάμωση των σχέσεων εμπιστοσύνης ανάμεσα στους εργαζόμενους και στις επιχειρήσεις, ώστε να ενισχύεται η δυνατότητα της οικονομίας μας να προοδεύει, προς όφελος ολόκληρης της κοινωνίας''.
 
Στον ΣΕΒ θεωρούν ''απαραίτητο η επιδιωκόμενη εργασιακή μεταρρύθμιση να αντανακλά και να απαντά σε σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, η λειτουργία των οποίων χαρακτηρίζεται από έντονη μεταβλητότητα και απαιτεί διαρκή προσαρμοστικότητα και ευελιξία. Ταυτόχρονα, οφείλει να έχει ως γνώμονα τη στήριξη της απασχόλησης και τη δημιουργία ποιοτικών και καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας, διασφαλίζοντας, παράλληλα, την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων στο ακέραιο''.
 
capital.gr