Μεγαλύτερη ευελιξία στους διαχειριστές τιτλοποιημένων δανείων

Μεγαλύτερη ευελιξία στους διαχειριστές τιτλοποιημένων δανείων

 

Ύστερα από καθυστέρηση μερικών εβδομάδων για διαδικαστικούς και νομοπαρασκευαστικούς λόγους, ο εφαρμοστικός νόμος για την παράταση του προγράμματος "Ηρακλής 2” πρόκειται να ψηφιστεί εντός του Ιουνίου. Ήδη, έχει ληφθεί το πράσινο φως από την DGCom για την παράταση των τιτλοποιήσεων κατά 18 μήνες, το συνολικό ποσό (32 δισ.) και τις κρατικές εγγυήσεις (12 δισ.). Ακολούθησε η τυπική ενημέρωση των θεσμών και σήμερα το κείμενο βρίσκεται στο υπ. Οικονομικών, όπου οι αρμόδιες υπηρεσίες ετοιμάζουν το νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή.
 
 
Η διαδικασία πήρε περισσότερο χρόνο διότι το υπ. Οικονομικών προσέθεσε βελτιώσεις για μεγαλύτερη ευελιξία και περισσότερες δικλείδες ασφαλείας ως προς την παρακολούθηση των ανακτήσεων και την πορεία των τιτλοποιήσεων από τις εταιρείες διαχείρισης. Ωστόσο, δεν υπήρξε καμία αλλαγή ως προς την αρχιτεκτονική, τις τεχνικές διαδικασίες και τη γενικότερη φιλοσοφία του Ηρακλή.
 
Παράταση, αλλά με όρους
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το νομοσχέδιο του Ηρακλή θα προβλέπει επιπλέον παράταση έξι μηνών για τις εταιρείες διαχείρισης δανείων να πετύχουν τους στόχους για τις ανακτήσεις, αλλά με προϋποθέσεις. Η παράταση στην επίτευξη των στόχων γίνεται πλέον παραμετρική και από 24 μήνες θα αυξάνεται μέχρι τους 30, εφόσον η εταιρεία διαχείρισης τεκμηριώσει επαρκώς ότι η υστέρηση των ανακτήσεων οφείλεται καθαρά σε εξωγενείς και απρόβλεπτους παράγοντες (όπως για παράδειγμα η πανδημία ή φυσικές καταστροφές, κλπ). Δηλαδή, η παράταση δεν θα δίνεται αυτόματα σε όλη την αγορά, ούτε θα περιορίζεται μόνο στον Covid. Υπάρχει η πρόβλεψη για εξαιρετικές και απρόβλεπτες συνθήκες που μπορεί να επηρεάσουν την πορεία των εισπράξεων από τιτλοποιημένα δάνεια. Επιπλέον, οι εταιρείες διαχείρισης θα πρέπει να κάνουν αίτηση στην οποία θα ζητούν την παράταση, με τεκμηρίωση για τους απρόβλεπτους λόγους και, στη συνέχεια, θα εγκρίνεται ή θα απορρίπτεται από το υπ. Οικονομικών.
 
Στοχοθεσία
Επίσης, διευκρινίζεται ότι η σημερινή παράταση των 24 μηνών για την επίτευξη των στόχων στις ανακτήσεις τιτλοποιημένων δανείων δίνεται από την ημέρα έγκρισης της κρατικής εγγύησης και όχι από την ημέρα της τιτλοποίησης ή της ανάθεσης στην εταιρεία διαχείρισης. Αυτό σημαίνει ότι η παράταση ξεκινά να μετρά από την ημέρα που η εταιρεία διαχείρισης κατάφερε να εισπράξει το 50% συν 1 ευρώ του senior τμήματος της τιτλοποίησης. Επομένως, από την ημέρα της ανάθεσης μέχρι την ημέρα καταβολής της εγγύησης μεσολαβούν κάποιοι μήνες. Για παράδειγμα, από την έναρξη του προγράμματος Ηρακλής στα τέλη του 2019, μόνο για την τιτλοποίηση της Eurobank (Cairo) έχει εγκριθεί μέχρι στιγμής η εγγύηση του Δημοσίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, εντός των επομένων ημερών, η αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης πρόκειται να εγκρίνει και τις εγγυήσεις για άλλες ακόμα τρεις τιτλοποιήσεις. Και αυτό διότι τώρα έφτασαν οι ανακτήσεις να καλύπτουν το 50% συν 1 ευρώ των τιτλοποιημένων δανείων υψηλής διαβάθμισης (senior notes).
 
Η παράταση αυτή ήταν αίτημα των εταιρειών διαχείρισης καθώς η πανδημία, με τα τρία lockdown και κυρίως με το πλήρες πάγωμα των πλειστηριασμών και των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης για όλες τις περιπτώσεις, αντιμετώπισαν κάμψη στις ανακτήσεις και υστερούσαν από τους στόχους. Η υστέρηση στην επίτευξη των στόχων για μια εταιρεία διαχείρισης σημαίνει "πέναλτι” καθώς δεν πληρώνεται την προμήθεια για τις υπηρεσίες διαχείρισης από το fund που έχει αγοράσει τα τιτλοποιημένα δάνεια.
 
Επίπτωση από πανδημία
Πάντως, στελέχη του υπ. Οικονομικών και πηγές από εταιρείες διαχείρισης δανείων αναφέρουν ότι ύστερα την κάμψη στην εισπραξιμότητα που παρατηρήθηκε κυρίως κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020, στη συνέχεια ξεκίνησε πορεία εξομάλυνσης. Πηγές από τις εταιρείες διαχείρισης, ωστόσο, σημειώνουν ότι η υστέρηση αυτή, σε συνδυασμό με το πάγωμα των πλειστηριασμών μέχρι τα τέλη Μαΐου 2021, έχουν δημιουργήσει καθυστερήσεις στις ανακτήσεις που μπορεί να επηρεάζουν ροές μέχρι τα τέλη του 2022. Πληροφορίες από το υπ. Οικονομικών παρατηρούν ότι οι ανακτήσεις επανέρχονται, ενώ υπάρχουν και αρκετά χαρτοφυλάκια που κινούνται πάνω από τους στόχους.
capital.gr