ΚΕΠΕ: Στυλοβάτης της ανάπτυξης το 2021 ο τουρισμός | Αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,9% με το 50% των εισπράξεων του 2019

ΚΕΠΕ: Στυλοβάτης της ανάπτυξης το 2021 ο τουρισμός | Αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,9% με το 50% των εισπράξεων του 2019

Εάν οι τουριστικές εισπράξεις το 2021 ανέλθουν στο 50% των εισπράξεων του 2019 θα προκληθεί αύξηση του ΑΕΠ της χώρας κατά περίπου 2,90%, αύξηση της απασχόλησης στην οικονομία κατά περίπου 3,19% και αύξηση των συνολικών εισαγωγών περίπου 2,21%.
 
Στην εκτίμηση αυτή καταλήγει ανάλυση του ΚΕΠΕ με τίτλο «Μπορεί ο τουρισμός να σώσει την ανάπτυξη για το 2021;»
 
Η ανάλυση, όπως επισημαίνεται, διερευνά τις πολλαπλασιαστικές επιδράσεις που θα έχει για το 2021 η μεταβολή τόσο των συνιστωσών της αυτόνομης ζήτησης (κρατικές καταναλωτικές δαπάνες, επενδύσεις, εξαγωγές) όσο και, μεμονωμένα, των ταξιδιωτικών εισπράξεων στο ΑΕΠ, την απασχόληση και τις εισαγωγές της ελληνικής οικονομίας, και στη συνέχεια συγκρίνει τα δύο αποτελέσματα μεταξύ τους και εντοπίζει τη δυνητική «πηγή» της αναπτυξιακής δυναμικής της ελληνικής οικονομίας για το 2021.
 
Το πρώτο σενάριο βασίζεται στις σχετικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το δεύτερο σενάριο στις προβλέψεις του
Υπουργείου Οικονομικών. Όσον αφορά, τις ταξιδιωτικές εισπράξεις η ανάλυση υιοθετεί την επίσημη Κυβερνητική θέση ότι θα αποτελέσουν το 50% των εισπράξεων του 2019, κάτι που θα επιφέρει τις θετικές επιπτώσεις που αναφέρονται στην αρχή.
 
Εν ολίγοις, δηλαδή, εάν τα τουριστικά έσοδα φέτος ανέλθουν στο 50% του 2019, τότε το ΑΕΠ της χώρας θα αυξηθεί κατά περίπου 2,9%, κάτι που σημαίνει ότι οι αναλυτές εκτιμούν ότι το σημαντικά μεγαλύτερο μέρος της προβλεπόμενης ανάπτυξης για το 2021 θα προέλθει από τον τουριστικό τομέα και, συγκεκριμένα, από τις διεθνείς ταξιδιωτικές εισπράξεις.
 
Το αποτέλεσμα αυτό μπορεί να θεωρηθεί, εκ πρώτης όψεως, ως εντυπωσιακό αλλά έχει απολύτως λογικές εξηγήσεις οι οποίες είναι οι εξής:
1 Το ΑΕΠ το 2020 προσγειώθηκε στα 165,8 δισ. ευρώ από 183,4 δισ. ευρώ το 2019.
2 Για τις ταξιδιωτικές εισπράξεις γίνεται αναφορά σε ένα μέγεθος που αντιστοιχεί στο 2019. Έτσι το 50% των εισπράξεων του 2019 ισοδυναμεί σχεδόν με 100% αύξηση των εισπράξεων το 2021 σε σχέση με το 2020.
3 Ο πολλαπλασιαστής του τουρισμού είναι πάνω από τον μέσο όρο της οικονομίας και μάλιστα πολύ υψηλότερος από τον πολλαπλασιαστή επενδύσεων και τον πολλαπλασιαστή εξαγωγών (διότι ο κατά σειρά τελευταίος περιλαμβάνει εκτός από τις υπηρεσίες και αγαθά).
4 Οι δημόσιες δαπάνες που έχουν αρκετά υψηλότερο πολλαπλασιαστικό αποτύπωμα τόσο σε σχέση με τον μέσο όρο της οικονομίας όσο και τον τουρισμό βάσει και των δύο σεναρίων θα είναι σχεδόν στάσιμες το 2021.
5 Σύμφωνα με μελέτη του ΚΕΠΕ για λογαριασμό του Υπουργείου Οικονομικών, η επίδραση της χρηματοδότησης από
το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ) στο ΑΕΠ για το 2021 θα είναι της τάξης του 0,30%.
 
Στυλοβάτης της ανάπτυξης ο τουρισμός, αλλά μόνο για το 2021
 
Οι παραπάνω εκτιμήσεις δείχνουν ότι ο τουρισμός δύναται για το 2021 να είναι ο «στυλοβάτης» της ανάπτυξης και σε αυτό το γεγονός φαίνεται ότι βασίζεται και ο σχετικός κυβερνητικός σχεδιασμός για το 2021.
 
Αυτή η πιθανή εξέλιξη όμως πρέπει να θεωρηθεί παροδική, καθώς οφείλεται στις ειδικές συνθήκες που επικράτησαν στην ελληνική αλλά και στη διεθνή οικονομία λόγω της πανδημίας COVID-19.
 
Μακροχρόνια, έχει αποδειχθεί ότι ο τουρισμός δεν μπορεί, λόγω των ειδικών χαρακτηριστικών του, να παίξει το ρόλο της «ατμομηχανής» της ελληνικής οικονομίας. Ενδεικτικά, αρκεί να αναλογιστεί κανείς ότι την περίοδο 2008-2019 είχαμε μία
αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων της τάξης του 56,2% και την ίδια πάντα περίοδο μια μείωση του ονομαστικού
ΑΕΠ της τάξης του 24,2%.
Συνεπώς, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι θετικές επιπτώσεις από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο ΑΕΠ θα αρχίσουν να διαφαίνονται από το 2022 και μετά, και ότι οι υπόλοιπες συνιστώσες της αυτόνομης ζήτησης, πλην των εξαγωγών, δεν διαφαίνεται να μπορούν να συμπαρασύρουν το ΑΕΠ σε άνοδο μεγαλύτερη του 2% για το 2021, η αύξηση των τουριστικών εισπράξεων κατά 4,54 δισ. ευρώ είναι μονόδρομος, ώστε η ελληνική οικονομία να λάβει τη βραχυχρόνια αναπτυξιακή τόνωση που τόσο χρειάζεται. 
tornosnews.gr