Εργολαβική ανάληψη υποθέσεων

Εργολαβική ανάληψη υποθέσεων

 

 

Η Δικηγορική Εταιρία Αγαπηνός (Αργύραινα Μύκονος, 2289 027459, info@agapinos.com, www.agapinos.com) ανακοινώνει στους πολίτες της Μυκόνου ότι αναλαμβάνει υποθέσεις κάθε είδους (ενδεικτικά Κληρονομικού Δικαίου, Διεκδίκηση απαιτήσεων, Εταιρικές Αντιδικίες κλπ) με συμφωνηθείσα εξαρχής ποσοστιαία αμοιβή σε περίπτωση επιτυχίας και άνευ καταβολής προκαταβολής ή άλλης αμοιβής μέχρι την επιτυχή περάτωση της υπόθεσης. 
 
Οι συναντήσεις για την εργολαβική ανάθεση υποθέσεων λαμβάνουν χώρα εβδομαδιαίως Σάββατο και Κυριακή τις ώρες που είναι διαθέσιμες και για τις οποίες θα σας ενημερώσουν οι συνεργάτες μας. 
 
Τονίζουμε ότι μέχρι σήμερα έχουμε αναλάβει πληθώρα υποθέσεων με συμφωνία αμοιβής μόνο επί του αποτελέσματος εάν και εφόσον αυτό βεβαίως είναι επιτυχές.
 
Ο ανωτέρω τρόπος συνεργασίας εντολέα – δικηγόρου άνευ καταβολής αμοιβής σε περίπτωση αποτυχίας προβλέπεται από τον Κώδικα των Δικηγόρων, σύμφωνα με τον οποίο η εταιρία μας αναλαμβάνει και τα έξοδα της υποθέσεώς σας. 
 
Ν. Αγαπηνός & Συνεργάτες
Αργύραινα Μύκονος, 2289 027459