Έγκριση μελέτης για ανέγερση ξενοδοχείου στη Μύκονο -Δεν δομούνται οι χώροι όπου βρέθηκαν αρχαία

Έγκριση μελέτης για ανέγερση ξενοδοχείου στη Μύκονο -Δεν δομούνται οι χώροι όπου βρέθηκαν αρχαία

 

 

Η Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του υπουργείου Πολιτισμού ενέκρινε με όρους τη  μελέτη ανέγερσης ξενοδοχείου στον οικισμό της Άνω Μεράς Μυκόνου, κατόπιν σωστικής ανασκαφικής έρευνας, σε έκταση ιδιοκτησίας της εταιρείας Royalblue Real Estate Investments IKE, καθώς δεν δομούνται οι χώροι, στους οποίους αποκαλύφθηκαν κατά τη σωστική ανασκαφή αρχαία υπόγεια κατασκευή και τμήματα αρχαίων επιμήκων τοίχων, που πιθανόν αποτελούσαν εγκιβωτισμό ρέματος.
 
Μεταξύ των όρων που ετέθησαν είναι:
 
-Να εξεταστεί, σε συνεργασία με την αρμόδια ΕΦΑ Κυκλάδων, η δυνατότητα της διατήρησης ορατού ενδεικτικού τμήματος του τεχνικού έργου, εφόσον προηγηθεί η συντήρηση και στερέωσή του.
 
-Να κατασκευαστούν οι υπόγειοι βοηθητικοί χώροι για τις ανάγκες του Ξενοδοχείου μόνο στα σημεία που δεν θίγονται αρχαίες κατασκευές, αλλά υπάρχουν μόνο διάσπαρτες συγκεντρώσεις λίθων, οι οποίες θα πρέπει να απομακρυνθούν χειρωνακτικά.
 
- Να μειωθεί το μήκος της πισίνας κατά ένα μέτρο στη δυτική της πλευρά και να επιχριστεί σε γαιώδη απόχρωση.
 
- Να χρησιμοποιηθούν για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου παραδοσιακά υλικά τοπικής προέλευσης, τα οποία θα εναρμονίζονται με το φυσικό τοπίο ως προς την υφή και την απόχρωσή τους.
 
- Δεν επιτρέπεται καμία οικοδομική, εκσκαφική ή άλλη εργασία διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου στο οικόπεδο χωρίς την έγκριση της ΕΦΑ Κυκλάδων, λόγω της ύπαρξης των αρχαιοτήτων.
 
- Δεν επιτρέπεται η ανάρτηση ή τοποθέτηση μηχανολογικού εξοπλισμού στο κέλυφος των κτιρίων όπως π.χ. εξωτερικών μονάδων κλιματισμού, ηλιακών θερμοσιφώνων κ.λπ. Ο εξοπλισμός αυτός να τοποθετηθεί σε θέσεις που δεν θα είναι ορατές για να μην προκαλείται αισθητική βλάβη στην περιοχή.
tornosnews.gr