«Πράσινο φως» από Μενδώνη για έργα συντήρησης και προβολής της πολιτιστικής κληρονομιάς σε Μύκονο και Δήλο

«Πράσινο φως» από Μενδώνη για έργα συντήρησης και προβολής της πολιτιστικής κληρονομιάς σε Μύκονο και Δήλο

 

 

Στην έγκριση εκτέλεσης σημαντικών εργασιών του έργου «Συντήρηση και βελτίωση υποδομών, συντήρηση, προστασία, προβολή πολιτιστικής κληρονομιάς στις νήσους Δήλου και Μυκόνου ενέκρινε με απόφασή της η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ ΥΠΠΟΑ/Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Π.Ε. Κυκλάδων και Δήμου Μυκόνου, απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων. 

Ο Δήμος Μυκόνου μεγάλος αρωγός τα τελευταία χρόνια στο χώρο του πολιτισμού συνεχίζει και χρηματοδοτεί με ένα μεγάλο ποσό τις εργασίες, συντήρησης και ανάδειξης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Συγκεκριμένα το έργο χρηματοδοτείται με το ποσό των 200.000,00€ (διακοσίων χιλιάδων ευρώ) από τον Δήμο Μυκόνου, και με το ποσό των 1.000,00€ (χιλίων ευρώ) από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 

Αναφορικά με τις εργασίες αφορούν τον Καθαρισμό και ευπρεπισμό του αρχαιολογικού χώρου της Δήλου και την υποστήριξη της αρχαιολογικής έρευνας στη Ρήνεια, ενώ σχετικά με την Μύκονο πρόκειται να πραγματοποιηθούν μια σειρά από δράσεις συντήρησης και προστασίας της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, μεταξύ άλλων των καταλοίπων των αρχαιολογικών ερευνών στην Παραπορτιανή, ανάδειξη του τελευταίου σημερινού ανεμόμυλου στους Κάτω Μύλους, μελέτη φωτισμού για την Μικρή Βενετία, αλλά και δράσεις για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση. 

Συγκεκρινένα πρόκειται να πραγματοποιηθεί δράση – έκθεση στο Αρχαιολογικό Μουσείο με αφορμή τον εορτασμό της επετείου των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση, εξοπλισμός αποθηκών και τακτοποίηση των ευρημάτων του Μουσείου, άμεσες σωστικές εργασίες στερέωσης των αποκαλυφθέντων καταλοίπων στην περιοχή του πλατώματος δυτικά της Παραπορτιανής εντός του Κάστρου της Χώρας Μυκόνου και ανάθεση μελέτης για την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου του Κάστρου με σχεδιασμό και παραγωγή ενημερωτικών πινακίδων.

Επίσης πρόκειται να ανατεθεί προμελέτη για τον σχεδιασμό της σύνθετης μουσειακής υποδομής του Αρχαιολογικού Μουσείου Μυκόνου (υφιστάμενος πυρήνας, δημοτικό οικόπεδο υπό παραχώρηση στο Καμνάκι και παραχωρηθείς από τον Δήμο Ανεμόμυλος στην Αλευκάντρα), ανάθεση μελέτης φωτισμού ανάδειξης της Μικρής Βενετίας στο Κάστρο της Χώρας, όπως και μελέτη για την σύνταξη προτάσεων για την αναθεώρηση των προεδρικών διαταγμάτων που ορίζουν τους όρους και τους περιορισμούς δόμησης εντός των προστατευομένων οικισμών της Μυκόνου.

Η σύμβαση προβλέπει επίσης τις άμεσες σωστικές εργασίες στους λίθινους αναβαθμούς και στα κατάλοιπα ανεμόμυλου για την αποκατάσταση του τοπίου και την εκ νέου διαμόρφωση του χώρου στην περιοχή του Νταβιά της Χώρας Μυκόνου, όπως και μικρής κλίμακας επεμβάσεις στο περιβάλλον μνημείων του νησιού.