Αυτά είναι τα τέλη των παραλιών για το 2021 που αποφάσισε πριν από λίγο το Δημοτικό Συμβούλιο

Αυτά είναι τα τέλη των παραλιών για το 2021 που αποφάσισε πριν από λίγο το Δημοτικό Συμβούλιο

 

 

φωτογραφία αρχείου
 
Τον καθορισμό τέλους για την απευθείας εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού και Παραλίας για τα έτη 2021-2022 στις όμορες επιχειρήσεις, αποφάσισε πριν από λίγο το Δημοτικό Συμβούλιο.
 
Η απόφαση ψηφίστηκε ομόφωνα ως κάτωθι: 
Ψαρρού 80€/τ.μ. για απλή χρήση αιγιαλού και τοποθέτηση ομπρελοξαπλώστρων και για την τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής 80€/τ.μ. και επιπλέον 8.000€ μείον 20% επί της συνολικής τιμής 
Καλαμοπόδι 75€/τ.μ. για απλή χρήση αιγιαλού τοποθέτηση ομπρελοξαπλώστρων και για την τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής 75€/τ.μ.και επιπλέον 8.000€ μείον 20% επί της συνολικής τιμής 
Πλυντρί 70€/τ.μ. για απλή χρήση αιγιαλού και τοποθέτηση ομπρελοξαπλώστρων και για την τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής 70€/τ.μ. και επιπλέον 7.000€ μείον 20% επί της συνολικής τιμής 
Ορνός 50€/τ.μ. για απλή χρήση αιγιαλού και τοποθέτηση ομπρελοξαπλώστρων και για την τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής 50€/τ.μ. και επιπλέον 7.000€ μείον 20% επί της συνολικής τιμής για την τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής 
Πλατύς Γιαλός 65€/τ.μ. για απλή χρήση αιγιαλού και τοποθέτηση ομπρελοξαπλώστρων και για την τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής 65€/τ.μ. και επιπλέον 7.000€ μείον 20% επί της συνολικής τιμής 
Παράγκα 65€/τ.μ. για απλή χρήση αιγιαλού και τοποθέτηση ομπρελοξαπλώστρων και για την τοποθέτηση θαλασσίων μέσων 7 αναψυχής 65€/τ.μ. και επιπλέον 7.000€ μείον 20% επί της συνολικής τιμής για την τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής 
Καλό Λιβάδι 65€/τ.μ. για απλή χρήση αιγιαλού 
Ελιά 65€/τ.μ. για απλή χρήση αιγιαλού και τοποθέτηση ομπρελοξαπλώστρων και για την τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής 65€/τ.μ. και επιπλέον 7.000€ μείον 20% επί της συνολικής τιμής για την τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής 
Αγράρι 50€/τ.μ. για απλή χρήση αιγιαλού και τοποθέτηση ομπρελοξαπλώστρων και για την τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής 50€/τ.μ. και επιπλέον 5.000€ μείον 20% επί της συνολικής τιμής 
Λιά 45€/τ.μ. για απλή χρήση αιγιαλού και τοποθέτηση ομπρελοξαπλώστρων και για την τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής 45€/τ.μ. και επιπλέον 5.000€ μείον 20% επί της συνολικής τιμής 
Άγιος Ιωάννης 30€/τ.μ. για απλή χρήση αιγιαλού και τοποθέτηση ομπρελοξαπλώστρων και για την τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής 30€/τ.μ. και επιπλέον 3.000€ μείον 20% επί της συνολικής τιμής 
Αγία Άννα Παράγκα 30€/τ.μ. για απλή χρήση αιγιαλού και τοποθέτηση ομπρελοξαπλώστρων και για την τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής 30€/τ.μ. και επιπλέον 3.000€ μείον 20% επί της συνολικής τιμής 
Καλαφάτης 25€/τ.μ. για απλή χρήση αιγιαλού και τοποθέτηση ομπρελοξαπλώστρων και για την τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής 25€/τ.μ. και επιπλέον 3.000€ μείον 20% επί της συνολικής τιμής 
Άγιος Στέφανος 20€/τ.μ. για απλή χρήση αιγιαλού και τοποθέτηση ομπρελοξαπλώστρων και για την τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής 20€/τ.μ. και επιπλέον 2.000€ μείον 20% επί της συνολικής τιμής 
Κόρφος 15€/τ.μ. για απλή χρήση αιγιαλού και τοποθέτηση ομπρελοξαπλώστρων και για την τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής 15€/τ.μ. πλέον 2.000€ μείον 20% επί της συνολικής τιμής 
 
Β. Για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων οι τιμές θα λογίζονται διπλάσιες των ανωτέρω τιμών που αφορούν τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών. Όσο αφορά στα θαλάσσια μέσα αναψυχής πέραν των ανωτέρω εφάπαξ ποσών θα προστίθεται και το αντάλλαγμα που αντιστοιχεί στα τετραγωνικά που αιτούνται βάσει των ανωτέρω τιμών (ως αναφέρεται στην περίπτωση Α). 
 
Γ. Έκπτωση 20% επί της τελικής τιμής αναφορικά με τη μίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής (ως αναφέρεται στην περίπτωση Α).
 
Τα τέλη χρήσης αφορούν την φετινή χρονιά ήτοι το 2021.