Παράταση μίσθωσης ξενοδοχείων για 2 έτη

Παράταση μίσθωσης ξενοδοχείων για 2 έτη

 

Νόμος 4790/2021 άρθρο 48
Μισθώσεις Ξενοδοχείων και γενικα πάσης φύσεως τουριστικων καταλυματων ενοικιαζόμενων δωματίων- επιπλωμένων διαμερισμάτων και εφόσον ειναι ενεργείς στις 31.03.2021, ημερομηνία κατά την οποια δημοσιεύτηκε ο ως ανω Νόμος, παρατείνονται για 2 έτη από την ημερομηνία λήξεως αυτών.
Οι προϋποθέσεις είναι:
Να λάβει χώρα μονομερής δήλωση του μισθωτή με εξώδικη δήλωση, η οποια δεσμεύει τον εκμισθωτή και κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης ο μισθωτής να μην έχει οφειλές από ληξιπρόθεσμα μισθώματα.
Επισημαίνεται ότι η μονομερής δήλωση του μισθωτή πρέπει να λάβει χώρα το αργότερο εντός 6 μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης του Νόμου.
 
Ν. ΑΓΑΠΗΝΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡΓΥΡΑΙΝΑ
2289027459