Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για την ασφάλεια των λιμένων στο Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου

Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για την ασφάλεια των λιμένων στο Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου

Ολοκληρώθηκε το πρωί της Πέμπτης 2 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, παρουσία της Προέδρου κ. Ελένης Καλπουρτζή και του Διοικητικού Συμβουλίου η διαδικασία του Δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας Λιμενικών εγκαταστάσεων Μυκόνου.
Ο προυπολογισμός του έργου ήταν 239.142,93€ και μειοδότησε η μοναδική εταιρία που έλαβε μέρος στον διαγωνισμό "ICTS Hellas Security Solutions" με το ποσό των 236.900,39€.
Πρόκειται για ετήσια σύμβαση και η εργασία αφορά την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας σύμφωνα με το Ν.2518/97 (Φ.Ε.Κ. 164/Α’) και την Υπουργική Απόφαση 4434.1/02/08 (ΦΕΚ 1877/Β’), όπως τροποποιημένα ισχύουν, για τον έλεγχο πρόσβασης, ερευνών ασφαλείας, περιπολιών, φύλαξη λιμενικών εγκαταστάσεων, χώρων με ένστολο προσωπικό και αναφορά συμβάντων στον ΥΑΛΕ ή τον όποιο εκπρόσωπο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου έχει ορίσει ο ΥΑΛΕ ή ορίζεται στο εγκεκριμένο Σχέδιο Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (ΣΑΛΕ) του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου.
Η φύλαξη των χώρων και η έρευνα επιβατών, αποσκευών και οχημάτων θα πραγματοποιείται τις ώρες λειτουργίας των λιμενικών εγκαταστάσεων και σε μερικές όλο το 24ώρο, από εξειδικευμένο προσωπικό και κατάλληλο εξοπλισμό σε έξι διεπαφές αρμοδιότητας του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου και με χρήση σκύλου Κ9 ανίχνευσης εκρηκτικών ή και ζωής, οι οποίες αποτελούν περίκλειστους χώρους ελεγχόμενης και περιορισμένης πρόσβασης για το κοινό.