ΑΑΔΕ: Ο κλάδος των καταλυμάτων είχε τη μεγαλύτερη μείωση το 2020 στις φορολογητέες εκροές μεταξύ 87 κλάδων

ΑΑΔΕ: Ο κλάδος των καταλυμάτων είχε τη μεγαλύτερη μείωση το 2020 στις φορολογητέες εκροές μεταξύ 87 κλάδων

 

 

Τη μεγαλύτερη μείωση στις φορολογητέες εκροές μεταξύ 87 διψήφιων κλάδων της οικονομίας παρουσίασε ο κλάδος των καταλυμάτων το 2020 σε σχέση με το 2019 σύμφωνα με στοιχεία βεβαίωσης ΦΠΑ της ΑΑΔΕ.
 
Οι απόλυτες μεταβολές των κλάδων που καταγράφουν αύξηση στις φορολογητέες εκροές τους το 2020 σε σχέση με το 2019 είναι σημαντικά ασθενέστερες, συγκρινόμενες με τις απόλυτες μεταβολές των κλάδων που σημειώνουν πτώση των φορολογητέων εκροών τους.
 
Η μεγαλύτερη αρνητική ποσοστιαία μεταβολή, (65,4%) παρατηρείται στον κλάδο καταλυμάτων, ο οποίος έχει υποστεί μεγάλη πτώση λόγω των συνεπειών της πανδημίας και γενικότερα σε κλάδους δραστηριότητας που προϋποθέτουν υψηλό βαθμό ανθρώπινης επαφής και ελευθερία μετακινήσεων-μεταφορών. Ακολούθησαν οι δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες με ποσοστό μείωσης 62,6%.
 
 Δεδομένου ότι οι εν λόγω κλάδοι συμμετέχουν καθοριστικά στην προσφορά του τουριστικού προϊόντος στην Ελλάδα, γίνεται εύκολα αντιληπτός ο αρνητικός αντίκτυπος της πανδημίας στη βιομηχανία του ελληνικού τουρισμού.
 
Όπως σημειώνει η ΑΑΔΕ, την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2020 η Ελλάδα κατατασσόταν 1η σε ποσοστό απώλειας αριθμού διανυκτερεύσεων στην ΕΕ, καθώς κατέγραφε μείωση στις διανυκτερεύσεις άνω του 80%, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Το ποσοστό μείωσης στις διανυκτερεύσεις που αναλογούν στις αφίξεις εξωτερικού, διαμορφώνεται σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα, περίπου 90% την ίδια περίοδο. Η ίδια εικόνα επιβεβαιώνεται και από αντίστοιχη μελέτη του πλήθους των αξιολογήσεων της πλατφόρμας βραχυχρόνιων τουριστικών μισθώσεων Airbnb.
tornosnews.gr