Σε κλοιό ελέγχων και διασταυρώσεων οι ιδιοκτήτες ακινήτων

Σε κλοιό ελέγχων και διασταυρώσεων οι ιδιοκτήτες ακινήτων

 

 

Σφίγγει ο κλοιός για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που αποφεύγουν να δηλώσουν εισοδήματα από βραχυχρόνια μίσθωση στην εφορία. Τα πρόστιμα που προβλέπει η νομοθεσία είναι ιδιαίτερα τσουχτερά και ανέρχονται στο ποσό των 5.000 ευρώ σε όσους αποκρύβουν" από την εφορία τα εισοδήματα που εισπράττουν, τα οποία διπλασιάζονται για όσους εντοπιστούν μέσα σε ένα έτος με τις ίδιες παραβάσεις. Μάλιστα στο ποσό μπορεί να φθάσει έως και 20.000 για κάθε νέα παράβαση που εντοπίζουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί.
 
 
Πλέον οι έλεγχοι αλλάζουν, ενώ ταυτόχρονα πολλαπλασιάζονται και οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις. Σύμφωνα με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλή για τον εντοπισμό όσων "ξεχνούν" να δηλώσουν τα εισοδήματα από τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες Airbnb, ΗomeAway, Booking.com κ.λ.π. θα συνδράμουν τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ και κλιμάκια του υπουργείου Τουρισμού, ενώ και η Οικονομική Αστυνομία εισέρχεται στον έλεγχο των ακινήτων.
 
Όπως προκύπτει από την απόφαση:
 
1.    Για τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις των στοιχείων θα χρησιμοποιείται κάθε πρόσφορο μέσο ή και μικτά συνεργεία ελέγχου που μπορεί να αποτελούνται από υπαλλήλους της ΑΑΔΕ  και του υπουργείου Τουρισμού ενώ μπορεί να ζητείται η συνδρομή της Οικονομικής Αστυνομίας.  
 
2.    Στις περιπτώσεις που εντοπίζονται ακίνητα, τα οποία είτε δεν εγγράφηκαν στο "Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής", είτε αναρτήθηκαν σε ψηφιακές πλατφόρμες χωρίς εμφανή αναγραφή του Αριθμού Μητρώου Ακινήτου (Α.Μ.Α.) Βραχυχρόνιας Διαμονής ή του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) ή του Μοναδικού Αριθμού Γνωστοποίησης (Μ.Α.Γ.) αποστέλλονται στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. τα στοιχεία των ακινήτων και "Διαχειριστών", από όπου προκύπτει το είδος της παράβασης και η ημερομηνία διαπίστωσής της.
 
3.     Η διαπίστωση των παραβάσεων μπορεί να βεβαιώνεται και με ηλεκτρονική καταγραφή, με τη χρήση λογισμικού καταγραφής οθόνης, της περιήγησης στην ανάρτηση ακινήτου σε ιστότοπο ψηφιακής πλατφόρμας.
 
4.    Ο ελεγκτικός μηχανισμός επιβεβαιώνει την ιδιότητα του προσώπου που εμφανίζεται ως "Διαχειριστής" αξιοποιώντας τα δεδομένα του "Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής", του περιουσιολογίου Ε9.  
 
5.     Ο φορολογούμενος καλείται εντός 10 ημέρων προς ακρόαση στην Εφορία προκειμένου να διατυπώσει τις απόψεις του σχετικά με την επιβολή του προστίμου.
 
 
6.    Το αυτοτελές πρόστιμο 5.000 ευρώ επιβάλλεται για κάθε μία από τις εξής παραβάσεις:
 
- Παράλειψη εγγραφής στο "Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής"
 
- Μη εμφανή αναγραφή του αριθμού εγγραφής στο "Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής" στην ανάρτηση του "Ακινήτου" στις ψηφιακές πλατφόρμες καθώς και σε κάθε άλλο μέσο προβολής,
 
- Μη εμφανή αναγραφή του αριθμού του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) ή του Μοναδικού Αριθμού Γνωστοποίησης (Μ.Α.Γ.) στην ανάρτηση του "Ακινήτου" στις ψηφιακές πλατφόρμες καθώς και σε κάθε άλλο μέσο προβολής, από τους "Διαχειριστές" για τους οποίους δεν υπάρχει υποχρέωση εγγραφής στο "Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής".
 
7. Το πρόστιμο επιβάλλεται στον "Διαχειριστή" και σε περίπτωση που δεν προκύπτει ότι ο "Διαχειριστής" είναι υπεκμισθωτής ή τρίτος, το πρόστιμο επιβάλλεται σε βάρος του κύριου ή του επικαρπωτή του ακινήτου.
 
8. Από την διαπίστωση της παράβασης, ο "Διαχειριστής" υποχρεούται εντός 15 ημερολογιακών ημερών να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες συμμόρφωσης.
 
9. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται εκ νέου διάπραξη της ίδιας παράβασης εντός ενός έτους από την έκδοση της πράξης επιβολής του προστίμου και εφόσον έχει παρέλθει το 15ημερο ως προθεσμία για την ολοκλήρωση των ενεργειών συμμόρφωσης του "Διαχειριστή", το πρόστιμο επιβάλλεται στο διπλάσιο και στην περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης στο τετραπλάσιο του αρχικώς επιβληθέντος.
capital.gr