Δήμος Μυκόνου: Πρόσκληση ενδιαφέροντος κτηνιάτρων για στείρωση στα αδέσποτα

Δήμος Μυκόνου: Πρόσκληση ενδιαφέροντος κτηνιάτρων για στείρωση στα αδέσποτα

 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος απευθύνει ο Δήμαρχος Μυκόνου Κωνσταντίνος Κουκάς, προς κτηνιάτρους για την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την στείρωση των αδέσποτων ζώων. 

 
Η πρόσκληση αφορά την απευθείας ανάθεση με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή.
 
Το χρονικό διάστημα παροχής της υπηρεσίας θα είναι από την υπογραφή της σύμβασης έως το τέλος του 2014 ή μέχρι εξαντλήσεως του διατιθέμενου ποσού.
 
Στην συγκεκριμένη υπηρεσία περιλαμβάνονται τα έξοδα κτηνίατρου, βοηθού, τρίτων που πιθανόν χρειάζονται, έξοδα νοσηλείας εμβολίων και λοιπών φαρμάκων που απαιτούνται, γάζες διάφορα υλικά και ότι άλλο χρειάζεται για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις προσφορές τους στο Δήμο μέχρι και την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2014.