Διαγωνισμός Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού για την επιτάχυνση της αγροτικής ανάπτυξης μέσω του τουρισμού

Διαγωνισμός Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού για την επιτάχυνση της αγροτικής ανάπτυξης μέσω του τουρισμού

 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (ΠΟΤ)  εξήγγειλε διαγωνισμό για τον εντοπισμό των καλύτερων ιδεών που θα βοηθήσουν τις αγροτικές κοινότητες να ανακάμψουν από τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού. Ο παγκόσμιος διαγωνισμός εκκίνησης του αγροτικού τουρισμού, θα υποστηρίξει επίσης τους επιχειρηματίες και τις επιχειρήσεις που μπορούν να βοηθήσουν τις αγροτικές κοινότητες να εκμεταλλευτούν τις οικονομικές και κοινωνικές ευκαιρίες που θα αναδυθούν από την επανεκκίνηση του τουρισμού.
 
Η εξειδικευμένη υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών έχει καταγράψει αυξανόμενο ενδιαφέρον για μοναδικές και αυθεντικές ταξιδιωτικές εμπειρίες, συμπεριλαμβανομένου του τουρισμού στη φύση και στην ύπαιθρο. Με αυτήν την τάση να επιταχύνεται καθώς ο τουρισμός επανεκκινεί, ο Διαγωνισμός Εκκίνησης αναζητά εκείνες τις ιδέες που θα βοηθήσουν να διασφαλιστεί ότι οι αγροτικές κοινότητες βρίσκονται στην καλύτερη θέση, ώστε να επωφεληθούν. Ο διαγωνισμός θα αναζητήσει επίσης ιδέες που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη ανθεκτικότητας στις αγροτικές κοινότητες.
 
Επιπλέον, ο Διαγωνισμός στοχεύει στη στήριξη του αγροτικού τουρισμού ως βασικού εργαλείου για την καταπολέμηση της ερήμωσης, την προώθηση της ένταξης και τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων στο εισόδημα και την ανάπτυξη ως μέρος της ειδικής εστίασης του ΠΟΤ στον τουρισμό για αγροτική ανάπτυξη.
 
Επί του παρόντος, έχουν ανοίξει  οι αιτήσεις για τέσσερις κατηγορίες:
 
Ανθρώπινο δυναμικό:  Έργα που ενθαρρύνουν τη δημιουργία θέσεων εργασίας και ευκαιριών, προωθούν την ενδυνάμωση των φύλων και των νέων και δημιουργούν ευκαιρίες για ευάλωτες ομάδες στις αγροτικές περιοχές.
Πλανήτης - Δημιουργία καλύτερων έργων που σχετίζονται με την προώθηση και την προστασία των φυσικών πόρων, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης των επιπτώσεων του τουρισμού στην κλιματική αλλαγή, καθώς και της αλόγιστης χρήσης και της κατανάλωσης πόρων.
Ευημερία - ευκαιρίες για ανάπτυξη Startups που παρέχουν καινοτόμες λύσεις μέσω νέων επιχειρηματικών μοντέλων, μέσων που προωθούν την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, τις αγορές και το μάρκετινγκ για τον τουρισμό σε αγροτικές περιοχές.
Προώθηση της αγροτικής τεχνολογίας - Εφαρμογή νέων τεχνολογιών για την προώθηση του τουρισμού και της ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές.
Σημειώνεται ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 1η Ιουλίου 2021. Οι νικητές θα κληθούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση του ΠΟΤ,  η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Μαρακές του Μαρόκου, τον Οκτώβριο.
tornosnews.gr