Ποιοι ιδιοκτήτες θα επιστρέψουν τις αποζημιώσεις ενοικίων στο κράτος

Ποιοι ιδιοκτήτες θα επιστρέψουν τις αποζημιώσεις ενοικίων στο κράτος

 

 

 

Νομοθετική διάταξη που θα προβλέπει την επιστροφή της αποζημίωσης από όσους ιδιοκτήτες την έλαβαν παρατύπως καταθέτει το προσεχές διάστημα στη Βουλή το υπουργείο Οικονομικών. Αμέσως μετά το τέλος της υγειονομικής παρένθεσης, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα προχωρήσει σε εκτεταμένες διασταυρώσεις προκειμένου να διαπιστώσει εάν οι ιδιοκτήτες που έλαβαν την αποζημίωση μετά το κούρεμα έως και 100% των ενοικίων τη δικαιούνται ή όχι. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί δόλος τα ποσά θα επιστραφούν, ενώ δεν αποκλείεται να επιβληθούν και πρόστιμα. 
 
Αν και οι διασταυρώσεις θα αφορούν όλο το διάστημα που οι επιχειρήσεις κατέβαλαν μειωμένα ή μηδενικά ενοίκια (δηλαδή από τον Μάρτιο του 2020), το ενδιαφέρον θα επικεντρωθεί στις πληρωμές που θα γίνουν το δεύτερο δεκαήμερο του Απριλίου. Και αυτό καθώς το υπουργείο Οικονομικών θα προχωρήσει σε διπλή πληρωμή με βάση τη δήλωση COVID Φεβρουαρίου.  
 
Όπως ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρας: "για τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος, θα θεσπιστεί πλαίσιο για την επιστροφή στο Δημόσιο αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως".
 
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Οικονομικών το 2ο δεκαήμερο του Απριλίου, θα πραγματοποιηθεί η καταβολή διπλής αποζημίωσης στους ιδιοκτήτες ακινήτων τόσο για τον Φεβρουάριο όσο και για τον Μάρτιο. Ειδικότερα, για τον μήνα Μάρτιο, και για μισθώσεις που έχουν συναφθεί μέχρι την 31η/1/2021, θα διενεργηθεί προκαταβολή αποζημιώσεων με βάση τη δήλωση COVID Φεβρουαρίου, εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:
 
1. Οι μισθώσεις να φαίνονται ενεργές στο σύστημα Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης της ΑΑΔΕ.
 
2. Ο εκμισθωτής-νομικό πρόσωπο να μην έχει δηλώσει διακοπή εργασιών στην ΑΑΔΕ.
 
3.Ο μισθωτής-επιχείρηση να μην έχει δηλώσει διακοπή εργασιών στην ΑΑΔΕ.
 
 
4. Ο μισθωτής-εργαζόμενος να τελεί σε αναστολή σύμβασης εργασίας για τον Μάρτιο.
 
5. Να έχει υποβληθεί, για τις μισθώσεις αυτές, δήλωση  COVID  τον Φεβρουάριο.
 
Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση αποφάσισε την καταβολή μηδενικών ενοικίων για τις 210.000 κλειστές επιχειρήσεις και τη μείωση κατά 40% των ενοικίων για τις πληττόμενες. Ειδικότερα:
 
-Μείωση 100%: Μόνον στα επαγγελματικά μισθώματα συγκεκριμένων κατηγοριών επιχειρήσεων που παρέμειναν κλειστές τον Μάρτιο. Συμπεριλαμβάνονται όλες οι επιχειρήσεις του λιανεμπορίου, ανεξαρτήτως εάν λειτουργούν με υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον, οι επιχειρήσεις της εστίασης, ανεξαρτήτως εάν λειτουργούν με διανομή προϊόντων ή/και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα, οι επιχειρήσεις των κλάδων πολιτισμού και αθλητισμού, οι επιχειρήσεις του τουρισμού, όπως ξενοδοχεία, καταλύματα και τουριστικά γραφεία, και οι υπηρεσίες μεταφορών. 
 
-Μείωση 40%: Στα επαγγελματικά μισθώματα των επιχειρήσεων που έχουν χαρακτηριστεί ως "πληττόμενες" και τα μισθώματα της κύριας (και φοιτητικής) κατοικίας των εργαζομένων που τίθενται σε αναστολή σύμβασης εργασίας και συνεπώς οι μισθωτές πρέπει να καταβάλουν το 60%.
 
- Αποζημιώσεις: Οι ιδιοκτήτες ακινήτων που για έναν ακόμη μήνα δεν θα εισπράξουν ενοίκιο θα αποζημιωθούν (με πίστωση στον λογαριασμό τους) κατά 80% επί του αρχικού μισθώματος  από το κράτος εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα και κατά 60% εάν πρόκειται για νομικά πρόσωπα. Οι ιδιοκτήτες που λαμβάνουν μειωμένο κατά 40% ενοίκιο θα αποζημιωθούν από το κράτος κατά 50% επί των απωλειών. Σημειώνεται ότι η κρατική αποζημίωση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και δεν συμψηφίζεται. 
capital.gr