Ομόφωνα ενέκρινε το Δ.Σ. την τριμερή σύμβαση μεταξύ Δήμου, ΜΟΙΚΟΝΟΣ και ΕΕΑΑ για την ανακύκλωση - Μένει η απόφαση της Αποκεντρωμένης

Ομόφωνα ενέκρινε το Δ.Σ. την τριμερή σύμβαση μεταξύ Δήμου, ΜΟΙΚΟΝΟΣ και ΕΕΑΑ για την ανακύκλωση - Μένει η απόφαση της Αποκεντρωμένης

 

 

 

 

Θετικό ήταν το Δημοτικό Συμβούλιο στην σύναψη τριμερούς σύμβασης μεταξύ του Δήμου, του Αστικού Συνεταιρισμού ΜΟΙΚΟΝΟΣ και της Ελληνικής Εταιρίας Ανακύκλωσης για το πιλοτικό πρόγραμμα συλλογής και ανακύκλωσης διαχωρισμένων στην πηγή αποβλήτων συσκευασίας στο Δήμο Μυκόνου.
 

Το θέμα ήρθε προς εξέταση στην συνεδρίαση που διεξάγεται αυτή την ώρα στο Δήμο, μετά από πρόταση της ΚΕΠΟΜ στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο.
 

Αυτό που μένει για την κατακύρωση της σύμβασης είναι να πάρει θετική απόφαση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου που θα κρίνει αν δύναται ο Δήμος να προβεί σε μια τέτοια σύμβαση.
 

Η στάση της συμπολίτευσης για το θέμα του ΜΟΙΚΟΝΟΣ σε περίπτωση που συμφωνεί και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση δεν μπορεί παρά να είναι θετική, σημείωσε ο Δήμαρχος. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν ομόφωνη.