Οι γεωπολιτικές πτυχές της πανδημίας για την ευρωπαϊκή ασφάλεια

Οι γεωπολιτικές πτυχές της πανδημίας για την ευρωπαϊκή ασφάλεια

 

 

 

Η πανδημία δεν ήταν ένα απρόβλεπτο γεγονός. Οι εκθέσεις, οι πολιτικές προσομοίωσης και οι εθνικές αξιολογήσεις κινδύνων, εδώ και καιρό είχαν συμπεριλάβει μια παρόμοια πρόκληση μεταξύ των πιθανοτήτων.
 
Παρόλα αυτά, όταν η πανδημία του κορονοϊού έφτασε, ο κόσμος δεν ήταν προετοιμασμένος και παρά την ύπαρξη μυριάδων διεθνών οργανισμών, συμμαχιών και φιλιών, οι αντιδράσεις ήταν κυρίως εθνικές και εσωστρεφείς. 
 
Οι κυβερνήσεις άρχισαν να δαπανούν τεράστια ποσά πόρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, ψάχνοντας για θεραπείες και ενισχύοντας τις δικές τους οικονομίες, όταν το βασικό όπλο στο οπλοστάσιό τους για την καταπολέμηση της πανδημίας ήταν το λεγόμενο lockdown.
 
Πολλές κυβερνήσεις θα βρεθούν χρεωμένες από την πανδημία και με αρνητικές προοπτικές για την οικονομική τους ανάπτυξη. Είναι πιθανό ότι μεταξύ των επιπτώσεων της πανδημίας είναι η επιταχυνόμενη εξισορρόπηση της εξουσίας μακριά από την ευρώ-ατλαντική κοινότητα.
 
Αυτό θα μπορούσε να απειλήσει την ικανότητα του ΝΑΤΟ και των κρατών-μελών της ΕΕ να διαμορφώσουν και να υπερασπιστούν τη διεθνή τάξη που βασίζεται σε κανόνες.
 
Η ίδια η πανδημία μπορεί να αποτελέσει τον κινητήριο μοχλό αστάθεια και ανασφάλειας σε μια περίοδο που η ικανότητα λήψης σταθεροποιητικών μέτρων και η ικανότητα διαχείρισης της κρίσης αποδυναμώνεται.
 
 
Οι αποκλίνουσες ανακάμψεις θα μπορούσαν να δημιουργήσουν συνθήκες που θα φέρουν μια επιταχυνόμενη εξισορρόπηση της παγκόσμιας ισχύος και την ανάπτυξη ή διάλυση των παγκόσμιων συμμαχιών.
 
Ενώ τα επίπεδα αβεβαιότητας που προκλήθηκαν από την πανδημία παραμένουν υψηλά, είναι τώρα δυνατό να επιχειρηθεί μια πρώτη αξιολόγηση των γεω-οικονομικών και γεωπολιτικών επιπτώσεων της πανδημίας.
 
Σε γεώ-οικονομικούς όρους, είναι χρήσιμο να αποτιμηθεί το κόστος της πανδημίας και να επιχειρηθεί να αξιολογηθεί ποιος κερδίζει και ποιος χάνει ως αποτέλεσμα. Σε γεωπολιτικούς όρους, υπάρχουν σημαντικά ερωτήματα αναφορικά με τη διεθνή τάξη και τις μεγάλες δυνάμεις, καθώς και με την ικανότητα των πολυεθνικών θεσμών να συμβάλουν στην επίλυση των προβλημάτων την εποχή του κορονοϊού, ιδιαίτερα εν όψει της αναβίωσης του έθνους-κράτους. 
 
Από την προοπτική της ασφάλειας και της αμυντικής πολιτικής, η πανδημία περιπλέκει περαιτέρω μια ήδη δύσκολη εικόνα, περιορίζοντας τους πόρους, προσθέτοντας παράλληλα σε μια μακρά λίστα παραγόντων απειλής και ρίσκου.
 
Μπορείτε να δείτε το κείμενο εδώ: https://www.iiss.org/blogs/research-paper/2021/03/covid-19-european-security
capital.gr