Ομάδα κρούσης και υπηρεσία πληροφοριοδοτών τα νέα όπλα της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Ομάδα κρούσης και υπηρεσία πληροφοριοδοτών τα νέα όπλα της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Πίεση τόσο στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ όσο και στους προμηθευτές, μέσω μιας ομάδας "κρούσης” Task Force, προκειμένου να ελέγξει την αγορά, σκοπεύει να δημιουργήσει η Επιτροπή Ανταγωνισμού. 
 
 
Η συγκεκριμένη ομάδα θα συσταθεί στη Γενική Διεύθυνση της Επιτροπής και θα προετοιμάζει κάθε 12 μήνες αναφορά στον πρόεδρο της Ανεξάρτητης Αρχής για την κατάσταση του ανταγωνισμού στον κλάδο του λιανεμπορίου και θα προχωρά σε μετρήσεις της διαπραγματευτικής ισχύος των αλυσίδων σούπερ μάρκετ και των προμηθευτών. 
 
Όπως αναφέρεται στην έκθεση της Αρχής που είδε χθες Δευτέρα το φως της δημοσιότητας, η ομάδα "κρούσης” θα πρέπει σε συνεργασία με άλλες διευθύνσεις και τμήματα της Επιτροπής να εκπονήσει ειδικές Κατευθυντήριες γραμμές που θα ολοκληρωθούν το πρώτο εξάμηνο του 2022 για την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού στον κλάδο του λιανεμπορίου. 
 
 
Οι γραμμές αυτές θα αναλύουν μεταξύ άλλων τον ορισμό της σχετικής αγοράς, τον τρόπο με τον οποίο η διαπραγματευτική ισχύς και η ειδική μεθοδολογία που ανέπτυξε η Επιτροπή Ανταγωνισμού, κατά τη διερεύνηση της δεσπόζουσας θέσης στην αγορά και θα αναλύει συγκεκριμένες κατηγορίες εμπορικών πρακτικών οι οποίες μπορεί να αποτελέσουν κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης. 
 
Επίσης δημιουργείται σύστημα ανώνυμης παροχής πληροφοριών (whistleblowing) παρέχοντας έτσι τη δυνατότηα σε κάποιον να δώσει πληριοφορίες χωρίς να φοβάται την αποκάλυψη της ταυτότητάς του με οποιονδήποτε τρόπο. Το σύστημα αυτό θα λειτουργήσει πριν το τέλος του μήνα και θα επιτρέψει την πιο άμεση συλλογή πληροφοριών για την εκκίνηση κυρίως αυτεπάγγελτων ερευνών, σημειώνει η Επιτροπή Ανταγωνισμού στην έκθεση της. 
Στον σχεδιασμό της Ανεξάρτητης Αρχής είναι και το "σκανάρισμα” του τοπικού - γεωγραφικού ανταγωνισμού. Στον ορισμό γεωγραφικής κατάντη αγοράς (της αγοράς πώλησης προς τους τελικούς καταναλωτές), η Επιτροπή θα λαμβάνει υπόψη και τον τοπικό ανταγωνισμό, επί τη βάσει μίας τοπικής αγοράς που ορίζεται ως γεωγραφικός κύκλος με κέντρο το κάθε εξεταστέο επιμέρους κατάστημα-στόχο και με ακτίνα απόστασης από αυτό περίπου 10 ή 30 λεπτά με το αυτοκίνητο, ανάλογα με το χαρακτηρισμό της δημοτικής ενότητας, προκειμένου να διαπιστωθούν οι πραγματικές ανταγωνιστικές πιέσεις που ασκούνται σε κάθε κατάστημα-στόχο από την άποψη των εναλλακτικών πηγών προμήθειας του καταναλωτή. 
 
Επίσης η έρευνα για την ύπαρξη δεσπόζουσας θέσης θα λαμβάνει υπόψιν τις ιδιαιτερότητες του συγκεκριμένου κλάδου και ειδικά την έλλειψη έντονου διασηματικού ανταγωνισμού σε ορισμένα προϊόντα ή τον κομβικό ρόλο ορισμένων αλυσίδων ή ηλεκτρονικών πλατφορμών οι οποίες μπορεί να έχουν ρόλο "πυλωρού” σε ορισμένες αγορές και ενδεχομένως να διανέμουν και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Δηλαδή, μερίδια αγοράς που πιθανώς σε άλλους κλάδους να θεωρηθούν σχετικά χαμηλά για να στοιχειοθετήσουν δεσπόζουσα θέση, στον συγκεκριμένο κλάδο, σε συνδυασμό με την διαπραγματευτική ισχύ να μπορούν να στοιχειοθετήσουν δεσπόζουσα θέση. Στο "σκανάρισμα” της Ανεξάρτητης Αρχής θα μπούν και οι εκμεταλλευτικές καταχρηστικές πρακτικές οι οποίες συνίστανται στην επιβολή από δεσπόζουσα επιχείρηση μη δίκαιων ή επαχθών όρων. 
capital.gr