Ξεκίνησε η φορολογική μετανάστευση συνταξιούχων προς την Ελλάδα

Ξεκίνησε η φορολογική μετανάστευση συνταξιούχων προς την Ελλάδα

 

 

Σαράντα πέντε αιτήσεις έχουν υποβληθεί από συνταξιούχους τους εξωτερικού από τις αρχές του έτους κάτι που δείχνει το μεγάλο ενδιαφέρον για τη νομοθεσία που θεσπίστηκε πρόσφατα. Τα 45 ζευγάρια θα γίνουν τις προσεχείς ημέρες φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας απολαμβάνοντας, εκτός από τον ήλιο, τα ελληνικά νησιά ακόμα και την ηπειρωτική Ελλάδα, χαμηλή φορολογία. Όπως αναφέρουν στελέχη του υπουργείου Οικονομικών το κέρδος είναι μεγάλο γιατί από το πουθενά το ελληνικό δημόσιο θα κερδίσει φόρους με συντελεστή 7% για το σύνολο του εισοδήματος που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή. Μάλιστα περιμένουν οι περισσότεροι ξένοι συνταξιούχοι θα επενδύσουν στην Ελλάδα σε κάποιο ακίνητο, και αυτοκίνητο  τονώνοντας την κτηματαγορά αλλά και τις τοπικές κοινωνίες συνολικότερα λόγω των συναλλαγών που θα πραγματοποιούν, ενώ προφανώς θα καταναλώνουν τη σύνταξη τους στην Ελλάδα. Σε αναμονή βρίσκονται ακόμα 50 συνταξιούχοι οι οποίοι αναμένεται να υποβάλλουν προσεχώς τις αιτήσεις τους.
 
Τα ίδια στελέχη αναφέρουν ότι το ιδιαίτερα ευνοϊκό καθεστώς έχει προσελκύσει κατά κύριο λόγο συνταξιούχους από την Σκανδιναβία και την Γερμανία. Μάλιστα κάποιοι από αυτούς ήταν φορολογικοί κάτοικοι άλλων χωρών όπως για παράδειγμα η Πορτογαλία και η Ιταλία και πλέον εγκαταλείπουν τις χώρες αυτές για την Ελλάδα. Αν και το Ελληνικό φορολογικό καθεστώς είναι πανομοιότυπο με της Πορτογαλίας ωστόσο οι καιρικές συνθήκες και τα ελληνικά νησιά είναι αυτές που οδηγούν πολλούς συνταξιούχους να έρθουν στην Ελλάδα. Το καθεστώς της Ιταλίας θέτει περιορισμούς ως προς την εγκατάσταση (αφορά κυρίως μικρές περιοχές της Ιταλίας) και για αυτό το λόγο δεν έχει τύχει μεγάλου ενδιαφέροντος.  Η νομοθεσία για τους συνταξιούχους προβλέπει ότι όσοι υποβάλουν αίτηση και εφόσον  γίνει δεκτή, θα καταβάλλει κάθε χρόνο αυτοτελή  φόρο με συντελεστή 7% για το σύνολο του εισοδήματός που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή. Με την καταβολή του φόρου αυτού θα εξαντλείται κάθε φορολογική του υποχρέωση για το εισόδημα αυτό. Τυχόν φόρος που έχει καταβληθεί  στην αλλοδαπή για τα εισοδήματα που καλύπτονται από τον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης, δεν θα εκπίπτει από τον φόρο που επιβάλλεται στην Ελλάδα.
 
Ειδικότερα:
 
-Εφόσον γίνει δεκτή η αίτησή του, το σύνολο του εισοδήματος που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή θα φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή 7%.
 
 
-Για διάστημα 10 ετών, όσοι συνταξιούχοι μετακομίσουν στην Ελλάδα και έχουν εισοδήματα στο εξωτερικό από σύνταξη ή από επιχειρηματικές δραστηριότητες ή διάφορες επενδύσεις ή έσοδα από μίσθωση ακινήτων θα καταβάλλουν πολύ χαμηλό φόρο.
 
Υπενθυμίζεται ότι οι συνταξιούχοι που είναι υπήκοοι της Ε.Ε. μπορούν να μετεγκατασταθούν σε οποιαδήποτε χώρα της Ε.Ε. και κάθε χώρα μπορεί να εισάγει φορολογικές ελαφρύνσεις τόσο για τους συνταξιούχους της Ε.Ε. όσο και για τους μη συνταξιούχους.
 
Μέχρι στιγμής, η Πορτογαλία, η Μάλτα, η Ιταλία και η Κύπρος είναι οι κύριες χώρες της Ε.Ε. που έχουν θεσπίσει ειδικά φορολογικά κίνητρα για τους ξένους συνταξιούχους (και σε μικρότερο βαθμό η Ρουμανία και η Γαλλία).
capital.gr